Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
39 17 32 45

can@dst.dk

Hent som PDF

Langtidsledighed

Statistikken publiceres i Statistikbanken, hvor der kan findes tal tilbage til januar 2009.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik, dog blev der udgivet en NYT i forbindelse med publiceringen af nye tabeller i oktober 2018.

Publikationer

Ikke tilgængeligt for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne arbejdsløshed og ligestilling i følgende tabeller:

Arbejdsløshed:

  • AULK04: Langtidsledige efter område, enhed, alder, køn og tid
  • AULK07: Langtidsledige forsikringsaktive efter a-kasse, enhed, køn og tid
  • AULK08: Langtidsledige forsikringsaktive efter a-kasse, enhed, alder og tid
  • AULK09: Ledighedsforløb efter varighed, enhed, ydelsestype, køn og tid
  • AULK10: Ledighedsforløb efter varighed, enhed, ydelsestype, alder og tid

Ligestilling:

  • LIGEAB10: Langtidsledige efter område, køn, alder og tid
  • LIGEAI10: Ligestillingsindikator for langtidsledige efter indikator, alder, område og tid

Adgang til mikrodata

Gennem Danmarks Statistiks forskerordning kan forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, få adgang til de mikrodata som denne statistikken bygger på, dvs. registrene Beskæftigelse for lønmodtagere og Offentligt forsørgede. For yderligere information henvises til Forskerordningen.

Kontakt den statistikansvarlige, hvis der ønskes adgang til registeret med ledighedsforløb, herunder langtidsledige.

Anden tilgængelighed

Ingen anden tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken publiceres på et detaljeringsniveau , som ikke kræver yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Ingen andre tilgængelige dokumenter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.