Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
40 26 47 43

LOM@dst.dk

Hent som PDF

Sociale udgifter

Statistikken Sociale udgifter udgives årligt og offentliggøres i form af to tabeller i Statistikbanken og en nyhedsudgivelse i Nyt fra Danmarks Statistik. Desuden indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Dertil er internationalt sammenlignelige tal for denne statistik at finde under Social protection expenditure and receiptsEurostats hjemmeside.

Se mere på statistikkens emneside Sociale udgifter og statistikkens klassifikationsside, hvor bl.a. koder, kategorier og manualer er tilgængelige.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik i serien 588.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt, som giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling i tabeller, grafik og tekster. Statistikken indgik til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Analysen Hvordan finansieres de sociale udgifter? blev udgivet i 2020 med formålet at belyse finansieringen af denne statistiks sociale udgifter.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Sociale udgifter i følgende tabeller:

  • ESSPROS1: Sociale udgifter efter foranstaltning og ydelsestype
  • ESSPROS2: Sociale udgifter efter formål og finansieringskilde

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistikken indberettes årligt til Eurostat i modereret udgave i form af: tidlige estimater, sociale udgifter brutto, og sociale udgifter netto. Denne data udgives under Social Protection Statistics.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, som ikke kræver yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Statistikken produceres i henhold til retningslinjerne i ESSPROS Manual and user guidelines.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.