Gå til sidens indhold

Statistisk Årbog 2017

2017-udgaven er den sidste udgave af Statistisk årbog, da bogen er nedlagt efter mange års faldende brug.

Med Årbogen foran dig, får du et indblik i danskernes liv og levevilkår. Bogen giver både et øjebliksbillede af samfundet, men fortæller også om udviklingen i Danmark gennem årene.

Ved at bladre dig gennem bogens mere end 500 sider kan du blive klogere på alt fra danskernes forbrug af digital musik til det danske nationalregnskab.

Fordelt på 14 kapitler indeholder bogen viden om befolkning, uddannelse, kultur, forbrug, udenrigsøkonomi, erhvervsliv - og en hel masse andet

Hvis vi var 100 i Danmark, ville der være….

Se hvordan det ville se ud med beskæftigelse, aldersfordeling, sundhed og meget andet, hvis man skrumper befolkningen til 100 personer.

Vi lever længere

Vi bliver ældre og ældre. I 2016 var middellevetiden 78,8 år for mænd og 82,8 år for kvinder. Vores middellevetid er siden 2006 steget med 2,9 år for mænd og 2,4 år for kvinder. Det betyder bl.a. også, at der er blevet flere ældre over 80 år. Siden 1980 er antallet af ældre over 80 år vokset med 76 pct., og de udgør nu 4,4 pct. af befolkningen.

 

Uddannelsesniveauet stiger

Vi er blevet en mere veluddannet nation. I 2016 havde 71 pct. af de 30-69-årige en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, hvor andelen kun var 66 pct. i 2006.

 

Flere penge på bolig – færre på mad og drikke

Siden 1986 er forbruget af føde- og drikkevarer og tobak faldet fra 21 pct. af de private husstandes forbrug til 15 pct. i 2016. Omvendt er andelen af udgifterne til bolig steget fra 24 pct. i 1986 til næsten 30 pct. i 2016.

 

Flere biler og længere på literen

Med 222.000 nyregistrerede personbiler i 2016 overhalede bilsalget den hidtidige rekord i 2015. De nye biler kører også langt længere på literen end tidligere. I 2015-2016 kørte vi 23,2 km/l mod 13,1 km/l i 1997-98. Det svarer til en stigning på 77,4 pct.

 

I Statistisk Årbog kan du også læse om fx:

  • Hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig
  • Hvad danskerne bruger deres penge på
  • Populære navne
  • Indkomster og økonomi
  • Danske forhold sammenlignet med de øvrige lande i EU

og meget, meget andet om Danmark og danskerne.

 

Engelsk årbog Årbogen findes også på engelsk som Statistical Yearbook.

Statistisk Årbog

Kolofon

Statistisk Årbog
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2262-3
Udgivet: 9. juni 2017 kl. 09:00
Antal sider: 552
Kontaktinfo:
Margrethe Pihl Bisgaard
Telefon: 39 17 31 62

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig