Gå til sidens indhold

Publika­tioner

Få overblik over vores publikationer i oversigten nedenfor. Nogle publikationer er enkeltstående, mens andre er udkommet i emneserier. Klik på en titel for at få adgang til hele serien. Vi arbejder på at digitalisere alle gamle publikationer. Informationsservice og Bibliotek kan hjælpe med at finde publikationer, der endnu ikke er digitale.

Vælg filtrering

Titel Udgivelsesdato Første udgivelsesår
Statistisk Tiårsoversigt 2023 18. august 2023 1964
Indvandrere i Danmark 2022 1. december 2022 1998
Befolkningens udvikling 2021 13. oktober 2022 2006
COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020 8. september 2021 2021
Uden uddannelse 17. juni 2021 2021
Mænd og familier 2020 17. december 2020 2020
Folketingsvalget 5. juni 2019 18. september 2020 2012
Børn og deres familier 2018 10. december 2018 2018
Kvinder og mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling 1915-2015 1. juni 2015 2015
65+ Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation 22. oktober 2012 2012
Kvinder & Mænd 2011 19. december 2011 1985
Udsatte børn og unge 2007 30. juni 2010 2010
Dødelighed og erhverv 1996-2005 - med et tilbageblik til 1970 16. december 2009 1979
Børns familier 12. september 2008 2008
Folketingsvalg (historiske) 2007 27. november 2007 1849
Det nye demografiske danmarkskort 28. december 2006 2006
Familie og arbejdsliv 29. december 2005 2005
Befolkningens bevægelser 2004 19. december 2005 1935
Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser 24. november 2005 2005
Indvandrerne og arbejdsmarkedet 9. december 2004 2004
Helbredsproblemer og arbejdsliv 17. juni 2003 2003
Børns levevilkår 17. april 2002 2002
Registerstrategien i det personstatistiske system - 31. december 2001 2001
Befolkningen i kommunerne 1. januar 2001 7. maj 2001 1970
Indvandrernes uddannelse 6. oktober 2000 2000
Befolkningen i 150 år 1. maj 2000 2000
Boligtællingen 1. januar 1991 31. maj 1992 1955
Indvandrere og deres efterkommere i Danmark 31. december 1991 1991
Kommunale valg 1989 31. december 1990 1963
Danmarks administrative inddeling 1. januar 1986 30. september 1990 1990
Regionale fertilitetsforskelle 1981-1985 31. december 1988 1977
Danske byers folketal 1801-1981 31. december 1985 1985
Folketælling 1981 31. december 1984 1800
Regionale dødelighedsforskelle i Danmark 1971-79 15. september 1983 1983
Landsprognoser og regionale fremskrivninger 1980-2010 / 1980-2000 31. december 1981 1981
Fertiliteten efter kvinnans ålder och paritet hos danska kvinnor födda sedan 1945 31. december 1979 1979
Befolkningsprognoser 1977-2000 31. december 1978 1970
Udviklingen i kommunernes boligbestand og folketal 27/9 1965 1/1 1974 31. december 1976 1976
Ægteskaber, Fødte og Døde 1956-1969 31. december 1973 1896
Regionale forskelle i dødeligheden 31. december 1969 1969
Fertiliteten udenfor ægteskab 31. december 1968 1968
Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901-60 31. december 1966 1966
Fertilitetsforskelle i Danmark 31. december 1965 1965
Nyere tendenser i dødeligheden 30. juni 1965 1965
Byernes opland 31. december 1964 1964
Spædbørnsdødeligheden i Danmark 1931-60 31. december 1964 1964
Folketal, areal og klima 1901-60 31. december 1964 1964
Husleje og boligforhold november 1950 31. december 1950 1911
Selvmord 1906-1915 31. december 1917 1847
Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede 31. december 1905 1905

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal