Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, har vi delt dem med jer her på bloggen. 

Fra 2024 opdateres bloggen ikke længere med nye blogindlæg. Bloggen har eksisteret siden 2015, og er siden 2019 – med få undtagelser – udkommet en gang om måneden.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


terrorisme

Vis alle blogindlæg


28. april 2022 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Kriminalitet i USA

Den officielle amerikanske kriminalitetsstatistik udgives af Bureau of Justice Statistics (BJS). USA har ikke ét centralt statistikbureau, men i stedet de såkaldte ”principal agencies”, der har til opgave at udarbejde statistik indenfor hvert deres område. 

Blandt BJS' mange publikationer finder man statistik om bl.a. sager i retsvæsenet, ofre for stalking og hadforbrydelser, prøveløsladelser og indsatte i fængsler. Man finder også den for danske forhold fremmede statistik over indsatte på dødsgangen og antal henrettede.

Et andet ukendt emne for os danskere, er borgernes forfatningsmæssige ret til at eje og bære våben. 32 pct. af den voksne befolkning i USA ejer et våben ifølge analyseinstituttet Gallup. Gallup har siden 1960 spurgt den amerikanske befolkning om våbenejerskab og tilfredshed med våbenlovgivningen.  

Hvor mange der dræbes hvert år pga. skydevåben, kan man se hos Centers for Disease Control and Prevention, der i deres "Web-based Injury Statistics Query and Reporting System" også opgør ikke-dødelige ulykker, hvor våben er involveret.

De seneste år har amerikanske politibetjentes brug af våben været meget i medierne. Det amerikanske dagblad Washington Post har siden 2015 påtaget sig at registrere alle episoder, hvor politiet har skudt og dræbt en person. Data samler de i en offentlig tilgængelig database  - som supplement til statistikken fra FBI - Federal Bureau of Investigation

Tidligere kunne man finde amerikansk statistik indenfor mange forskellige emner - herunder også retsvæsen og kriminalitet samlet i publikationen "Statistical Abstract of the United States". U.S. Census Bureau udgav fra 1879 til 2012 denne statistiske årbog, der gjorde det nemt at finde statistik indenfor et givent emne. For aktuelle tal anbefaler U.S. Census Bureau, at man bruger kilderne nævnt i bogens tabeller for at finde den organisation, der udarbejder den pågældende statistik. 

Informationsvirksomheden ProQuest viderefører dog ”Statistical Abstract of the United States”, men giver desværre ikke gratis adgang til årbøgerne.

Vil man have en yderligere guide til de 13 statistikproducerende ”principal agencies”, har vi tidligere givet tips til genveje i indlægget "USA i tal og grafer".


Tags: anmeldelser, bander, dødsårsager, hate crime, kriminalitet, lovovertrædelser, sigtelser, terrorisme, tryghed, USA, årbøger
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


14. april 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Hvor stort er antallet af udrejste "syrienkrigere" fra EU og Danmark?

Det internationale center for antiterrorisme i Haag, ICCT, forsøger i rapporten "The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union" at opgøre hvor mange personer fra EU-landene, der er rejst til Syrien/Irak som såkaldte ”foreign fighters”, på dansk ofte kaldet ”syrienkrigere”.

Baseret på bl.a. spørgeskemaer besvaret af medlemslandenes politi, efterretningstjeneste eller anden central myndighed, skønnes det, at mellem 3.922 og 4.294 personer er rejst til Syrien/Irak i perioden januar 2011 til oktober 2015. Hovedparten, 2.838 personer, kommer fra kun fire lande: Belgien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Belgien er det land, der har den højeste andel per indbyggertal.

Rapporten kigger nærmere på ni lande, her i blandt Danmark. Mindst 125 syrienkrigere er i perioden udrejst fra Danmark. Ca. halvdelen, 62 personer, er vendt tilbage igen. Dermed er Danmark det land i EU, som har flest hjemvendte syrienkrigere, da EU-gennemsnittet ligger på ca. 30 pct.

Syrienkrigerne kommer primært fra Europas storbyer og disses forstæder, de danske udrejste kommer således især fra København, Aarhus og Odense. Rapporten indeholder faktabokse for hvert land med oplysninger, i det omfang det er muligt, om hvem syrienkrigerne er, såsom køn, etnisk baggrund, religion og kriminel baggrund.

En detaljeret beskrivelse af de danske udrejste til Syrien og Irak kan også ses hos PET’s Center for Terroranalyse i analysen "Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak".


Tags: krig, terrorisme, radikalisering
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik, Dansk statistik


25. august 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvilket land er det fredeligste i verden?

"Global Peace Index 2015" måler og rangordner 162 lande vedr. indikatorer som personlig sikkerhed, vold, interne og eksterne konflikter, militær osv. 
Ikke overraskende er de p.t. fredeligste lande Island, Danmark og Østrig, mens Syrien, Irak og Afghanistan er i bunden af indekset.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at verden er blevet mindre fredelig i 2014 sammenlignet med 2008. Det beror bl.a. på de talrige interne konflikter, som har ført til at næsten 1 pct. af verdens befolkning er flygtninge eller internt fordrevne, samt at 69 lande i 2014 har oplevet dødsfald som følge af terror.

Resultaterne vises som kort, hvor de enkelte indikatorer kan ses separat, som film og i en hovedrapport. Undersøgelsen udarbejdes årligt af tænketanken Institute for Economics & Peace.

[Link opdateret i 2022].


Tags: levevilkår, terrorisme, fred, krig, kriminalitet, rangorden
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


26. marts 2015 af Informations­service og Bibliotek

TIP: Terror i Danmark og resten af verden

I løbet af den seneste måned var der over 100 forgæves søgninger på DST's hjemmeside vedr. terror. Derfor er her nogle tips til andre hjemmesider, som behandler emnet.
 
I Danmark er det PET's Center for Terroranalyse der står for indsamling af data vedr. terror. Centret har marts 2015 udsendt en opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark. 

DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier forsker i emnet og offentliggør artikler og kommentarer til aktuelle begivenheder. 

På europæisk plan udgiver Europol hvert år rapporten "European Union terrorism situation and trend report". 

Global Terrorism  indeholder data fra 1970-2013, indsamlet og vedligeholdt af et forskningscenter på University of Maryland (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism). Her er både mulighed for at søge information om enkelte angreb og se verdenskort, der illustrerer mængde og intensitet af angrebene.

terrorist attacks 2013

Tags: kriminalitet, terrorisme
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik, International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: