Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – både her hos os selv i Danmarks Statistik og hos andre internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Falder vi over en spændende statistik fra andre, deler vi den med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


terrorisme

Vis alle blogindlæg


14. april 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Hvor stort er antallet af udrejste "syrienkrigere" fra EU og Danmark?

Det internationale center for antiterrorisme i Haag, ICCT, forsøger i rapporten "The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union" at opgøre hvor mange personer fra EU-landene, der er rejst til Syrien/Irak som såkaldte ”foreign fighters”, på dansk ofte kaldet ”syrienkrigere”.

Baseret på bl.a. spørgeskemaer besvaret af medlemslandenes politi, efterretningstjeneste eller anden central myndighed, skønnes det at mellem 3922 og 4294 personer er rejst til Syrien/Irak i perioden januar 2011 til oktober 2015. Hovedparten, 2838 personer, kommer fra kun fire lande: Belgien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Belgien er det land, der har den højeste andel per indbyggertal.

Rapporten kigger nærmere på ni lande, her i blandt Danmark. Mindst 125 syrienkrigere er i perioden udrejst fra Danmark. Ca. halvdelen, 62 personer, er vendt tilbage igen. Dermed er Danmark det land i EU, som har flest hjemvendte syrienkrigere, da EU-gennemsnittet ligger på ca. 30 pct.

Syrienkrigerne kommer primært fra Europas storbyer og disses forstæder, de danske udrejste kommer således især fra København, Aarhus og Odense. Rapporten indeholder faktabokse for hvert land med oplysninger, i det omfang det er muligt, om hvem syrienkrigerne er, såsom køn, etnisk baggrund, religion og kriminel baggrund.

En detaljeret beskrivelse af de danske udrejste til Syrien og Irak kan også ses hos PET’s Center for Terroranalyse i analysen "Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak".


Tags: krig, terrorisme, radikalisering
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik, Dansk statistik


25. august 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvilket land er det fredeligste i verden?

"Global Peace Index 2015" måler og rangordner 162 lande vedr. indikatorer som personlig sikkerhed, vold, interne og eksterne konflikter, militær osv. 
Ikke overraskende er de p.t. fredeligste lande Island, Danmark og Østrig, mens Syrien, Irak og Afghanistan er i bunden af indekset.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at verden er blevet mindre fredelig i 2014 sammenlignet med 2008. Det beror bl.a. på de talrige interne konflikter, som har ført til at næsten 1 pct. af verdens befolkning er flygtninge eller internt fordrevne, samt at 69 lande i 2014 har oplevet dødsfald som følge af terror.

Resultaterne vises som kort, hvor de enkelte indikatorer kan ses separat, som film og i en hovedrapport. Undersøgelsen udarbejdes årligt af tænketanken Institute for Economics & Peace.

[Link opdateret i 2022].


Tags: levevilkår, terrorisme, fred, krig, kriminalitet, rangorden
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


26. marts 2015 af Informations­service og Bibliotek

TIP: Terror i Danmark og resten af verden

I løbet af den seneste måned var der over 100 forgæves søgninger på DST's hjemmeside vedr. terror. Derfor er her nogle tips til andre hjemmesider, som behandler emnet.
I Danmark er det PET's Center for Terroranalyse der står for indsamling af data vedr. terror. Centret har marts 2015 udsendt en opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark. 

DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier forsker i emnet og offentliggør artikler og kommentarer til aktuelle begivenheder. 

På europæisk plan udgiver Europol hvert år rapporten "European Union terrorism situation and trend report". 

Global Terrorism  indeholder data fra 1970-2013, indsamlet og vedligeholdt af et forskningscenter på University of Maryland (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism). Her er både mulighed for at søge information om enkelte angreb og se verdenskort, der illustrerer mængde og intensitet af angrebene.

terrorist attacks 2013

Tags: kriminalitet, terrorisme
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik, International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek