Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Skatter og afgifter

Udviklingen på skatteområdet er af meget stor betydning for de offentlige finanser og for hele den danske økonomi. Skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem det samlede skatteprovenu og niveauet for de offentlige udgifter og overskuddet på de offentlige finanser. De samlede skatter og afgifter har i en lang årrække ligget på 48-50 pct. af bruttonationalproduktet målt i markedspriser.

Introduktion

Nogle skatter og afgifter er ikke rene fiskale skatter, dvs. at de ikke alene er begrundet med behovet for finansiering af de offentlige udgifter, men tilsigter primært at påvirke borgernes eller erhvervslivets adfærd. Det gælder fx afgifterne på energi og forurening, som fordyrer ydelserne og dermed begrænser forbruget af dem. Også afgifterne på alkohol og tobak nævnes ofte som sådanne forbrugsbegrænsende afgifter.

Nyt

Seneste nyt om Skatter og afgifter

Hver skattepligtig dansker betalte 85.000 kr. i skat

3. december 2019

Graf

Den gennemsnitlige slutskat for skattepligtige personer udgjorde 84.624 kr. i 2018. Det er en stigning på 0,9 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skatter og afgifter'


Stor variation i grundskyld mellem kommuner

21. november 2019

Graf

Den gennemsnitlige grundskyld for boligejere i 2019 varierer meget mellem kommunerne.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomsskatter'


Større vækst i bunden af indkomstskalaen

13. november 2019

Graf

For første gang siden 2012 er indkomsten fra 2017 til 2018 vokset relativt mere i bunden end i toppen. Grænsen for at tilhøre de 10 pct. af befolkningen med lavest indkomst voksede med 2,4 pct. fra 2017 til 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Personskatter'


Fortsat flest med høj A-indkomst i Allerød

13. maj 2019

Graf

I 2018 var den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst for personer over 14 år 284.000 kr. I Allerød havde 56 pct. af borgerne en A-indkomst over dette beløb, og er dermed topscorer med største andel.

Tabeller i Statistikbanken om 'Personskatter'


Rekordhøjt provenu fra selskabsskatten

18. marts 2019

Graf

Provenuet fra selskabsskatten satte med 71,9 mia. kr. rekord i 2017. I forhold til 2016 er der tale om en stigning på 11,7 mia. kr., svarende til 19 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Selskabsskatter'


Otte kommuner ændrer udskrivningsprocenten

26. november 2018

Graf

Når otte kommuner ændrer deres udskrivningsprocent i 2019, er det første gang i syv år, at flere kommuner ændrer udskrivningsprocenten end det foregående år. Fem kommuner hæver udskrivningsprocenten, og tre sætter den ned.

Tabeller i Statistikbanken om 'Personskatter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Store forskelle i udviklingen i boligskattetrykket

Boligskatterne på ejerboliger - grundskyld og ejendomsværdiskat - udgjorde i 2014 gennemsnitligt 9,9 promille af boligernes markedsværdi. Der er dog store forskelle på boligskattetrykket kommunerne imellem. Denne analyse ser på udviklingen i det samlede boligskattetryk fra 2004 til 2014 med særlig fokus på forskellene mellem kommunerne.

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne har været beskatningen af arbejdsindkomst. Men hvordan har provenuet fra indkomstskatterne ændret sig i perioden? Og er provenuet fra skatten på arbejde reduceret i denne periode?

Læs mere

Publikationer

Skatter og afgifter 2019

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.Læs mere

 

Ansvarlig for siden

Per Svensson