Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter

Udviklingen på skatteområdet er af meget stor betydning for de offentlige finanser og for hele den danske økonomi. Skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem det samlede skatteprovenu og niveauet for de offentlige udgifter og overskuddet på de offentlige finanser. De samlede skatter og afgifter har i en lang årrække ligget på 48-50 pct. af bruttonationalproduktet målt i markedspriser.

Introduktion

Nogle skatter og afgifter er ikke rene fiskale skatter, dvs. at de ikke alene er begrundet med behovet for finansiering af de offentlige udgifter, men tilsigter primært at påvirke borgernes eller erhvervslivets adfærd. Det gælder fx afgifterne på energi og forurening, som fordyrer ydelserne og dermed begrænser forbruget af dem. Også afgifterne på alkohol og tobak nævnes ofte som sådanne forbrugsbegrænsende afgifter.

Nyt

Seneste nyt om Skatter og afgifter

Stor stigning i provenuet fra selskabsskatten

2. marts 2021

Stor stigning i provenuet fra selskabsskatten

Provenuet fra selskabsskatten steg 11,3 mia. kr. fra 2018 til 2019, så den i alt udgjorde 72,7 mia. kr. Det svarer til en stigning på 18 pct. i forhold til 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Selskabsskatter'


Stor kommunal forskel på betaling af grundskyld

23. november 2020

Stor kommunal forskel på betaling af grundskyld

Den gennemsnitlige grundskyld for boligejere i 2020 varierer meget mellem kommunerne. De kommuner med den højeste gennemsnitlige grundskyld er Rudersdal med 33.405 kr., Hørsholm med 30.616 kr. og Lyngby-Taarbæk med 26.149 kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomsskatter'


Hver skattepligtig dansker betalte 88.000 kr. i skat

22. september 2020

Hver skattepligtig dansker betalte 88.000 kr. i skat

Den gennemsnitlige slutskat for skattepligtige personer udgjorde 87.618 kr. i 2019. Det er en stigning på 3,4 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skatter og afgifter'


Otte kommuner ændrer udskrivningsprocenten

26. november 2018

Otte kommuner ændrer udskrivningsprocenten

Når otte kommuner ændrer deres udskrivningsprocent i 2019, er det første gang i syv år, at flere kommuner ændrer udskrivningsprocenten end det foregående år. Fem kommuner hæver udskrivningsprocenten, og tre sætter den ned.

Tabeller i Statistikbanken om 'Personskatter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Store forskelle i udviklingen i boligskattetrykket

11. januar 2017

Store forskelle i udviklingen i boligskattetrykket

Boligskatterne på ejerboliger - grundskyld og ejendomsværdiskat - udgjorde i 2014 gennemsnitligt 9,9 promille af boligernes markedsværdi. Der er dog store forskelle på boligskattetrykket kommunerne imellem. Denne analyse ser på udviklingen i det samlede boligskattetryk fra 2004 til 2014 med særlig fokus på forskellene mellem kommunerne.

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

15. december 2016

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne har været beskatningen af arbejdsindkomst. Men hvordan har provenuet fra indkomstskatterne ændret sig i perioden? Og er provenuet fra skatten på arbejde reduceret i denne periode?

Publikationer

Skatter og afgifter 2020

Skatter og afgifter 2020

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.
 

Bag tallene

Lidt over halvdelen af kommunerne har den samme skatteprocent som i 2011

11. oktober 2018

Lidt over halvdelen af kommunerne har den samme skatteprocent som i 2011

Siden 2011 har 11 kommuner ændret skatteprocenten mere end 0,5 procentpoint og kun to har ændret den mere end 1 procentpoint. Generelt har kommuner, der havde en henholdsvis relativ høj eller relativ lav skatteprocent i 2011, det samme niveau i 2018.

Grundskylden stiger i stort set alle kommuner

18. juni 2018

Grundskylden stiger i stort set alle kommuner

Den gennemsnitlige grundskyld for boligejere stiger i 96 af de 98 kommuner. Stigningen gælder både for ejere af en-familiehuse og lejligheder, viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen er relativt størst i Midtjylland, men størst i kroner og ører tæt på København.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Per Svensson