Gå til sidens indhold

Kommunernes regnskaber og budgetter

Statistikken belyser drifts- og anlægsregnskaber og –budgetter samt disses finansiering for kommunerne. Regnskaber og budgetter er opdelt i en række formål (funktioner) og arter (realøkonomisk opdeling). Regnskaberne gør det muligt at se fx kommunernes udgifter til folkeskole og dagpleje, mens budgetterne viser kommunernes forventede udgifter til de samme formål. Regnskaber og budgetter kan ikke sammenlignes.

Introduktion

Kommunernes regnskaber og budgetter går i deres nuværende form tilbage til kommunalreformen i 2007. I perioden siden 2007 er det med statistikken muligt at se kommunernes udgifter til forskellige velfærdsområder. Regnskaber og budgetter er opgjort både som brutto og netto, hvor brutto er kommunernes udgifter, mens netto er udgifterne fratrukket indtægterne (fx forældrebetaling eller statsrefusion). Netto afspejler belastningen af kommunernes økonomi, og brutto udtrykker forbruget i kommunerne.

Sammenligning over tid er dog i nogle tilfælde vanskeligt, fordi kommunernes kontoplan ændrer sig mellem årene, og opgaver derved kan flytte mellem funktioner. Sammenligning mellem kommunerne kan også være vanskelig, bl.a. fordi kommunerne kan have forskellig konteringspraksis.

Statistikken over regnskaberne viser kommunernes afholdte udgifter og indtægter, mens budgetterne viser de forventede udgifter og indtægter i oktober året før regnskabsåret. Regnskaber og budgetter kan ikke sammenlignes, da fx konjunkturer, opgaver og byrdefordeling ofte ændrer sig i løbet af regnskabsåret.

Vi præsenterer statistikken i Statistikbanken i flere forskellige tabeller. Generelt gælder, at den mest overordnede tabel for både regnskaber og budgetter er bedst til sammenligninger over tid og mellem kommuner, mens den mest detaljerede regnskabtabel og budgettabel er god til ekspertbrugere, som kender både kontoplanen, lovgivningen og kommunernes praksis indgående. To mere tilgængelige - men samtidig detaljerede tabeller – med henholdsvis regnskaber og budgetter er gode til detaljeret information, hvis man er bevidst om, at forskelle mellem kommuner og udviklinger over år kan skyldes meget andet end forskelle eller ændringer i kommunernes service.

Vi offentliggør desuden en række kommunale nøgletal for de kommunale regnskaber, hvor udgifterne til et serviceområde er samlet pr. indbygger.

De aktive tabeller i Statistikbanken går tilbage til 2007. Danmarks Statistik har imidlertid indsamlet de kommunale og regionale (tidligere amters) regnskaber siden 1977 og budgetter siden 1990, men kommunalreformen i 2007 betød, at kommunernes ansvarsområder og kontoplan blev ændret, og at det derfor er meget svært at sammenligne 2006 og 2007.

Sådan får du alle tallene ud af den detaljerede statistikbanktabel

De mest detaljerede tabeller (REGK100 og BUDK100) er så store, at man ikke kan trække alle tallene ud på én gang på normal vis. Vi har derfor oprettet to udtræk via Statistikbankens API, som trækker alle årene og alle kombinationerne af valg i tabellen - dog kun løbende priser. Data kommer ud som en csv-fil. Det kan tage nogle minutter.

Hent hele REGK100 ved at trykke på dette link

Hent hele BUDK100 ved at trykke på dette link

Vi har også lavet to link, som ikke trækker summeringerne. Fx er 'Hele landet' og summeringerne på regioner ikke med. Dette udtræk er kun for det seneste år.

Hent REGK100 - data for det seneste år og uden summeringer

Hent BUDK100 - data for det seneste år og uden summeringer

Dokumentation

Bemærk venligst: Statistikdokumentationerne De kommunale regnskaber og Kommuner og amters finansielle aktiver og passiver var gældende indtil 2007. Statistikdokumentationen Regnskaber for kommuner og regioner er erstattet af statistikdokumentation Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Kommunernes regnskaber på hovedkonti - efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik

 Kommunernes budgetter, hovedkonti - efter kommune, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik


Relateret indhold i Kommunernes regnskaber og budgetter

Kontakt

Jeppe Føge Jensen
Telefon: 39 17 38 67

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her