Gå til sidens indhold

Offentlig sektors økonomi

Offentlig sektors økonomi viser et samlet billede af de økonomiske aktiviteter i offentlig forvaltning og service og i de offentlige virksomheder

Introduktion

Statistikken viser de samlede udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service. Tallene kan benyttes til at beregne den offentlige saldo. Statistikken indeholder:

  • Udgifts- og indtægtstyper. Det omfatter fx aflønning af ansatte og løbende indkomst- og formueskatter.
  • Udgifter fordelt efter formål. Det er fx udgifter til undervisning og sundhedsvæsen.
  • Detaljerede tabeller for det offentlige forbrug, indkomstoverførsler, subsidier, renter samt skatter og afgifter.

Statistikken opdateres løbende

Vi opdaterer statistikken på bestemte tidspunkter i løbet af året:

  • I marts offentliggøres årstal baseret på foreløbige regnskabsoplysninger
  • I juni offentliggøres årstal baseret på endelige regnskabsoplysninger
  • I november offentliggøres årstal på et forbedret beregningsgrundlag, især oplysninger om skatter og afgifter.
  • Kvartalstal offentliggøres ca. 80 dage efter kvartalets afslutning, dvs. i marts, juni, september og december.

Den offentlige sektors finanser viser regnskabsdata for den samlede offentlige sektor. Den samlede offentlige sektor udgøres udover stat, regioner og kommuner af offentlige virksomheder. Statistikken giver et samlet overblik over, hvad det offentlige kontrollerer. Man ser altså både på enheder som kommuner og statslige myndigheder, men også enheder, hvor der er offentlig kontrol. Det kan fx være energiforsyning, et vandværk eller en renovationsenhed. Statistikken giver derfor mulighed for fx at se på de samlede investeringer, som det offentlige foretager selvom selve investeringen er flyttet til et markedsmæssigt selskab.

Hovedtal
Relateret indhold i Offentlig sektors økonomi

Kontakt

Martin Rune Rasmussen
Telefon: 39 17 35 29

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her