Gå til sidens indhold

Udgifter til uddannelse

Hvad er udgifterne til det danske uddannelsessystem? Hvad koster det at sende elever i grundskolen og studerende på ungdomsuddannelserne eller universitet? Og hvordan bliver det finansieret? Her får du et overblik over uddannelsesøkonomien i Danmark.

Hvad betyder...?

Økonomisk støtte, der gives til personer under uddannelse.

Økonomisk støtte, der gives til personer som ønsker at videre-og efteruddannelse sig i arbejdstiden.

Udvalgt statistik om Udgifter til uddannelse

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Udgifter til uddannelse på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i uddannelsesudgifterne

Her kan du se, hvordan de samlede udgifter til uddannelse, fordelt på uddannelsesniveau, har udviklet sig de seneste år. Udgifterne er opgjort i løbende priser, hvilket betyder, at tallene ikke tager højde for inflationen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Statistikken udarbejdes ved brug af både interne og eksterne kilder.

Interne kilder

 • Udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR (Database for Integrerede Offentlige regnskaber), hvor statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer lagres. Dette danner det primære datagrundlag.
 • Data fra statistikbankstabellerne RDCE01 og RDCE03 omkring udgifter samt finansiering af forskning og udvikling (F&U). Tabel FOND03 og FOND15 til finansiering af uddannelse fra private virksomheder.
 • Dataleverance fra kontoret for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik omkring antallet af elever fordelt på tværs af uddannelsesniveauer. Data herfra anvendes til fordelingsnøgler.
 • Dataleverance fra kontoret for Forskning, Teknologi og kultur omkring fordeling af udgifter til forskning og udvikling fordelt på erhvervsakademier, professionshøjskoler samt universiteter.

Eksterne kilder

 • Dataleverance fra Uddannelses-og forskningsstyrelsen vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og voksen uddannelsesstøtte (SVU).
 • Regnskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal for de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier samt kombinationsskoler.
 • Data fra offentlige tilgængelig årsrapporter på private uddannelsesinstitutioner.

Fordeling af uddannelsesudgifter efter udgiftstype

Her kan du se, hvad udgifterne til uddannelse dækker over. Kategorien ’Andre løbende udgifter’ dækker bl.a. over udgifter til husleje, el og varme samt indkøb af materialer. Kategorien ’Ukendt’ er en balanceringspost, der siger noget om, hvorvidt der er en over-eller underfinansiering af uddannelse. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Statistikken udarbejdes ved brug af både interne og eksterne kilder.

Interne kilder

 • Udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR (Database for Integrerede Offentlige regnskaber), hvor statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer lagres. Dette danner det primære datagrundlag.
 • Data fra statistikbankstabellerne RDCE01 og RDCE03 omkring udgifter samt finansiering af forskning og udvikling (F&U). Tabel FOND03 og FOND15 til finansiering af uddannelse fra private virksomheder.
 • Dataleverance fra kontoret for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik omkring antallet af elever fordelt på tværs af uddannelsesniveauer. Data herfra anvendes til fordelingsnøgler.
 • Dataleverance fra kontoret for Forskning, Teknologi og kultur omkring fordeling af udgifter til forskning og udvikling fordelt på erhvervsakademier, professionshøjskoler samt universiteter.

Eksterne kilder

 • Dataleverance fra Uddannelses-og forskningsstyrelsen vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og voksen uddannelsesstøtte (SVU).
 • Regnskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal for de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier samt kombinationsskoler.
 • Data fra offentlige tilgængelig årsrapporter på private uddannelsesinstitutioner.

Fordeling af uddannelsesudgifter efter uddannelsesniveau

Her kan du se, hvordan udgifterne til uddannelse fordeler sig på tværs af uddannelsesniveauer, samt hvilke udgiftstyper der bruges flest penge på. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Statistikken udarbejdes ved brug af både interne og eksterne kilder.

Interne kilder

 • Udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR (Database for Integrerede Offentlige regnskaber), hvor statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer lagres. Dette danner det primære datagrundlag.
 • Data fra statistikbankstabellerne RDCE01 og RDCE03 omkring udgifter samt finansiering af forskning og udvikling (F&U). Tabel FOND03 og FOND15 til finansiering af uddannelse fra private virksomheder.
 • Dataleverance fra kontoret for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik omkring antallet af elever fordelt på tværs af uddannelsesniveauer. Data herfra anvendes til fordelingsnøgler.
 • Dataleverance fra kontoret for Forskning, Teknologi og kultur omkring fordeling af udgifter til forskning og udvikling fordelt på erhvervsakademier, professionshøjskoler samt universiteter.

Eksterne kilder

 • Dataleverance fra Uddannelses-og forskningsstyrelsen vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og voksen uddannelsesstøtte (SVU).
 • Regnskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal for de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier samt kombinationsskoler.
 • Data fra offentlige tilgængelig årsrapporter på private uddannelsesinstitutioner.

Finansiering af uddannelse

Her kan du se, hvordan uddannelse bliver finansieret i Danmark. 'Husholdninger' dækker over de studerendendes egenbetaling samt forældrebetaling. 'Virksomheder' dækker over de stipendier til studerende samt forskningsmidler til uddannelsesinstitutioner, som virksomheder uddeler. 'Internationale kilder' dækker finansiering fra bl.a. EU. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Statistikken udarbejdes ved brug af både interne og eksterne kilder.

Interne kilder

 • Udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR (Database for Integrerede Offentlige regnskaber), hvor statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer lagres. Dette danner det primære datagrundlag.
 • Data fra statistikbankstabellerne RDCE01 og RDCE03 omkring udgifter samt finansiering af forskning og udvikling (F&U). Tabel FOND03 og FOND15 til finansiering af uddannelse fra private virksomheder.
 • Dataleverance fra kontoret for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik omkring antallet af elever fordelt på tværs af uddannelsesniveauer. Data herfra anvendes til fordelingsnøgler.
 • Dataleverance fra kontoret for Forskning, Teknologi og kultur omkring fordeling af udgifter til forskning og udvikling fordelt på erhvervsakademier, professionshøjskoler samt universiteter.

Eksterne kilder

 • Dataleverance fra Uddannelses-og forskningsstyrelsen vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og voksen uddannelsesstøtte (SVU).
 • Regnskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal for de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier samt kombinationsskoler.
 • Data fra offentlige tilgængelig årsrapporter på private uddannelsesinstitutioner.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken belyser udgifter til uddannelse fordelt på finansieringskilde, udgiftstype, institutionstype samt uddannelsesniveau. Statistikken er udarbejdet efter internationale standarder for udgifter til uddannelse ved manualen UOE data collection on formal education (UOE2020), som er udarbejdet af UNESCO, OECD og Eurostat. Statistikken indgår i OECD's årlige publikation Education at a Glance, som sammenligner uddannelsessystemer på tværs af lande. Statistikken er udarbejdet fra 2016 og frem. Data er konsistente og sammenlignelig i hele perioden.

Brug for flere tal om Udgifter til uddannelse?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx fordelingen af udgifterne på tværs af private og offentlige uddannelsesinstitutioner.

Kontaktperson for denne statistik

Louise Mathilde Justesen
Telefon: 39 17 33 57