Gå til sidens indhold

Regionernes regnskaber og budgetter

Statistikken belyser drifts- og anlægsregnskaberne samt disses finansiering for regionerne. Regnskaber og budgetter er opdelt i en række formål (funktioner) og arter (realøkonomisk opdeling). Regnskaberne gør det muligt at se fx regionernes udgifter til hospitaler, mens budgetterne viser regionernes forventede udgifter og indtægter. Regnskaber og budgetter kan ikke sammenlignes.

Introduktion

Regionernes regnskaber og budgetter går i deres nuværende form tilbage til kommunalreformen i 2007. I perioden siden 2007 er det med statistikken muligt at se regionernes udgifter til forskellige velfærdsområder – primært sundhed.

Regnskaber og budgetter er opgjort både som brutto og netto, hvor brutto er regionernes udgifter, mens netto er udgifterne fratrukket indtægterne (fx evt. brugerbetaling eller statsrefusion). Netto afspejler belastningen af regionernes økonomi, og brutto udtrykker forbruget i regionerne.

Sammenligning over tid er dog i nogle tilfælde vanskeligt, fordi regionernes kontoplan ændrer sig mellem årene, og opgaver derved kan flytte mellem funktioner. Sammenligning mellem regionerne kan også være vanskelig, bl.a. fordi regionerne kan have forskellig konteringspraksis.

Statistikken over regnskaberne viser regionernes afholdte udgifter og indtægter, mens budgetterne viser de forventede udgifter og indtægter i oktober året før regnskabsåret. Regnskaber og budgetter kan ikke sammenlignes, da fx konjunkturer, opgaver og byrdefordeling ofte ændrer sig i løbet af regnskabsåret.

Vi præsenterer statistikken i Statistikbanken i flere forskellige tabeller. Generelt gælder, at den mest overordnede tabel for regnskaber og budgetter er bedst til sammenligninger over tid og mellem regioner, mens mere detaljerede regnskabstabeller og budgettabeller er gode til detaljeret information, hvis man er bevidst om, at forskelle mellem regioner og udviklinger over år kan skyldes meget andet end forskelle eller ændringer i regionernes service.

De aktive tabeller i Statistikbanken går tilbage til 2007. Danmarks Statistik har imidlertid indsamlet de kommunale og regionale (tidligere amters) regnskaber siden 1977 og budgetter siden 1990. Regionerne blev dog først oprettet med kommunalreformen i 2007. Reformen betød, at regionerne fik andre ansvarsområder end amterne ligesom kontoplanerne for kommuner og regioner blev ændret. Det er derfor meget svært at sammenligne 2006 og 2007.

Dokumentation

Bemærk venligst: Statistikdokumentationer for statistikken over amternes budgetter og regnskaber før 2007 ligger på emnesiden for kommuners regnskaber og budgetter

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Regionernes regnskaber på hovedkonti efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik


Regionernes regnskaber på hovedkonti efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik


Region budgetter (1000 kr.) efter region, hovedkonto, dranst, art og prisenhed - Danmarks Statistik


Relateret indhold i Regionernes regnskaber og budgetter

Kontakt

Jeppe Føge Jensen
Telefon: 39 17 38 67

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her