Gå til sidens indhold

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret samt en status på den økonomiske situation. Tabellerne går tilbage til 2007, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft.

Indhold

Statistikken indeholder kommuner og regioners budgetter, foreløbige og endelige årsregnskaber samt deres balancer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data bliver leveret årligt fra kommunernes og regionernes egne økonomisystemer. Der foretages omfattende fejlsøgning for at sikre konsistens med kontoplanen. De foreløbige regnskaber er udsat for mindre fejlsøgning end både budgetter, de endelige regnskaber og balancer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner benyttes overordnet i tre henseender: For det første som kilde til statistikproduktion, primært nationalregnskabet for offentlig forvaltning og service. For det andet til offentlige planlægningsformål, som fx de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL og Danske Regioner. Og for det tredje af brugere med interesse for det kommunale og regionale område eller for delområder som indgår i regnskaberne og budgetterne. Det kan fx være forskere, analytikere eller deltagere i den offentlige debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkerne har stor præcision, da kommunerne og regionerne indberetter alle oplysningerne og der ikke foretages beregninger af værdier. Der foretages tilmed kun i særlige tilfælde revisioner af offentliggjorte tal. Tallene skal dog anvendes med forbehold for, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner samt over tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Budgetter offentliggøres i midten af januar, foreløbige regnskaber offentliggøres i midten af marts, endelige regnskaber og balancer offentliggøres i den sidste halvdel af april. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden hæmmes af, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer til kontoplanerne. Derudover er der et markant databrud i 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Kommuner og regioners budgetter og regnskaber udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under emnerne Kommunernes regnskaber og budgetter og Regionernes regnskaber og budgetter. Se også emnesiderne for henholdsvis kommunerne og regionerne.

Læs mere om tilgængelighed