Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Magnus Jeppesen
39 17 34 11

mnj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Kommuner og regioners budgetter og regnskaber udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under emnerne Kommunernes regnskaber og budgetter og Regionernes regnskaber og budgetter. Se også emnesiderne for henholdsvis kommunerne og regionerne.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

 • Kommunale og regionale budgetter
 • Kommuner og regioners regnskaber

Der udgives ikke en særskilt NYT fra Danmarks Statistik i forbindelse med offentliggørelsen af kommuner og regioners balanceposter.

Publikationer

Kommunale og regionale budgetter og regnskaber indgår i en række Analyser og Bag tallene-artikler fra Danmarks Statistik. Disse publikationer kan findes på emnesiderne for budgetter og regnskaber for henholdsvis kommunerne og regionerne(https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/offentlig-oekonomi/regionernes-regnskaber-og-budgetter. Statistikken indgår desuden i følgende fire Statistiske efterretninger i serien ”Offentlige finanser”

 • Kommunernes budgetter for regnskabsåret
 • Regionernes budgetter for regnskabsåret
 • Kommunale regnskaber
 • Regionernes regnskaber

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Kommunernes regnskaber, Kommunernes budgetter, Regionernes regnskaber og Regionernes budgetter.

Kommunale årsregnskaber findes i tabellerne:

 • REGK11: Kommunale regnskaber (1.000 kr.) efter område, hovedkonto, dranst, art og tid
 • REGK31: Kommunale regnskaber (1.000 kr.) efter område, funktion, dranst, art og tid
 • REGK4: Kommunernes balance (1.000 kr.) efter område, funktion og tid
 • REGK100: Kommunernes detaljereede regnskaber (1.000 kr.) efter område, funktioner, dranst, ejerforhold, gruppering og art
 • REGKC: Kommunernes detaljereede regnskaber (1.000 kr.) efter område, dranst-funktioner-gruppering, ejerforhold og art

Kommunale foreløbige årsregnskaber findes i tabellerne:

 • REGK1E: Kommunale foreløbige regnskaber (1.000 kr.) efter hovedkonto, dranst, art og tid
 • REGK3E: Kommunale foreløbige regnskaber (1.000 kr.) efter funktion, dranst, art og tid

Kommunernes budgetter findes i tabellerne:

 • BUDK1: Kommunale budgetter (1.000 kr.) efter kommune, hovedkonto, dranst, art og tid
 • BUDK32: Kommunale budgetter (1.000 kr.) efter kommune, funktion, dranst, art og tid
 • BUDK100: Kommunale budgetter (1.000 kr.) efter kommune, funktion, dranst, gruppering, art, ejerforhold og tid
 • BUDKC: Kommunale budgetter (1.000 kr.) efter kommune, dranst-funktion-gruppering, art, ejerforhold og tid

Regionale årsregnskaber findes i tabellerne:

 • REGR11: Regionernes regnskaber efter region, hovedkonto, dranst, art og tid
 • REGR31: Regionernes regnskaber efter region, hovedkonto, dranst, art og tid
 • REGR4: Regionernes balance (1.000 kr.) efter område, funktion og tid
 • REGR55: Regionernes regnskaber efter region, hovedkonto, tværgående grupperinger, art og tid

Regionale foreløbige årsregnskaber findes i tabellerne:

 • REGR1E: Regionernes foreløbige regnskaber efter hovedkonto, dranst, art og tid
 • REGR3E: Regionernes foreløbige regnskaber efter funktion, dranst, art og tid

Regionernes budgetter findes i tabellerne:

 • BUDR1: Region budgetter (1.000 kr.) efter region, hovedkonto, dranst, art og tid
 • BUDR32: Region budgetter (1.000 kr.) efter region, funktion, dranst, art og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Bemærk, at kommunernes regnskabsspecifikationer siden 2007 er tilgængelige i statistikbanktabel regk100 og budgetspecifikationerne fra 2017 kan findes i budk100. Data kan med fordel trækkes ud via Statistikbankens API eller via link på emnesiden for kommunernes budgetter og årsregnskaber under introduktion.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der foretages kun diskretionering af foreløbige regnskaber, som ikke er færdige regnskabstal, men et øjebliksbillede fra daværende tidspunkt. Mikrodata for de foreløbige regnskaber er dermed kun tilgængelige på landsplan.

Reference til metodedokumenter

Budget- og regnskabssystemerne for kommuner og regioner kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.