Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner benyttes overordnet i tre henseender: For det første som kilde til statistikproduktion, primært nationalregnskabet for offentlig forvaltning og service. For det andet til offentlige planlægningsformål, som fx de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL og Danske Regioner. Og for det tredje af brugere med interesse for det kommunale og regionale område eller for delområder som indgår i regnskaberne og budgetterne. Det kan fx være forskere, analytikere eller deltagere i den offentlige debat.

Brugerbehov

Brugerne er bl.a. kommuner og regioner, ministerier, organisationer, pressen, politikere, private virksomheder og privatpersoner. Regnskaberne indgår som kilde i nationalregnskabet for den offentlige forvaltning og service og i dele af kultur- og socialstatistikken i Danmarks Statistik. Statistikken anvendes endvidere til offentlige planlægningsformål, som fx de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL og Danske Regioner. Statistikken bruges desuden i forskningsøjemed og i den offentlig debat.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik evaluerer løbende statistikken med brugere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner. Brugere kan i øvrigt kontakte Danmarks Statistik for at give deres mening tilkende.

Fuldstændighed af data

Statistikken er ikke omfattet af krav fra EU.