Gå til sidens indhold

Uddannelsesstedernes elevtal

Hvor mange studerende er der på de danske universiteter? Hvor mange på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne? Statistikken om uddannelsesstedernes elevtal belyser elever og studerende på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Seneste nyhed om Uddannelsesstedernes elevtal

Udvalgt statistik om Uddannelsesstedernes elevtal

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Uddannelsesstedernes elevtal på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Studerende på universiteter

Her kan du se antallet af studerende på de danske universiteter pr. 1. oktober senest opgjorte år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Studerende på professionshøjskoler

Her kan du se antallet af studerende på de danske professionshøjskoler pr. 1. oktober senest opgjorte år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Studerende på erhvervsakademier

Her kan du se antallet af studerende på de danske erhvervsakademier pr. 1. oktober det senest opgjorte år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

HAR DU SET?
Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau
Se, hvor mange der er ved at tage en gymnasial, erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, mm. i Danmark.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Elevregistret

Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere. Formålet med Elevregistret er at kunne belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem samt elevstrømmene i dette.

Brug for flere tal om Uddannelsesstedernes elevtal?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx antallet af elever på grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, mv.

Kontaktperson for denne statistik

Alex Skøtt Nielsen
Telefon: 39 17 31 35