Gå til sidens indhold

Grundskole

Grundskolen består af børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Introduktion
Statistikken indeholder blandt andet oplysninger om tilgang, bestand og fuldførte forløb, fordelingen af elever mellem de forskellige typer af grundskoler, elevernes køn, herkomst og hvor de bor.
Dokumentation

Begrebsforklaring

Grundskole

Grundskolen består af børnehaveklasse til og med 10. klasse.

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

TIMES for delopgaven: Karakterer, hele uddannelser

TIMES for delopgaven: Karakterer, grundskolen (fag)

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Grundskole

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Særligt om store klasser

Notat om hvorfor registreringspraksis nogle gange får klasser til at se større ud, end de faktisk er.

Klassekvotienter 2020

Privatskole eller folkeskole?

Flere forældre vælger at sende deres børn på privatskole. DST har spurgt forældrene hvad der ligger bag deres valg af skole.

Læs notat

Kontakt

Lene Riberholdt