Gå til sidens indhold

Grundskole

Hvor mange elever er der i en gennemsnitlig grundskoleklasse? Hvor mange går i 10. klasse? Statistikken om grundskolen omfatter eleverne i børnehaveklasse til og med 10. klasse og kan fordeles på fx institutionstype og klassetrin.

Seneste nyhed om Grundskole

Læs den seneste nyhed nedenfor og få nyheder om Grundskole direkte i din indbakke

Udvalgt statistik om Grundskole

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Grundskole på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i elevantallet

Her kan du se udviklingen i antal elever i grundskolen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til Grundskolestatistikken er oplysninger fra skolernes administrative systemer og fra skolerne selv. Alle institutioner, som er registeret som en aktiv grundskole i Undervisningsministeriets institutionsregister, indgår i statistikken.

Gennemsnitligt elevantal på hvert klassetrin

Her kan du se klassekvotienten for grundskolen samt for hvert klassetrin.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.3.2024
Opdateres næste gang
18.3.2025
Kilder

Kilderne til Grundskolestatistikken er oplysninger fra skolernes administrative systemer og fra skolerne selv. Alle institutioner, som er registeret som en aktiv grundskole i Undervisningsministeriets institutionsregister, indgår i statistikken.

Elever fordelt efter skoletyper

Her kan du se, hvordan elever på hvert klassetrin i grundskolen fordeler sig efter forskellige skoletyper.
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til Grundskolestatistikken er oplysninger fra skolernes administrative systemer og fra skolerne selv. Alle institutioner, som er registeret som en aktiv grundskole i Undervisningsministeriets institutionsregister, indgår i statistikken.

HAR DU SET?
Fra grundskole til fortsat uddannelse
Se, hvad eleverne laver, efter de har forladt grundskolen.
HAR DU SET?
Ungdomsuddannelser
Se, hvor mange elever der går på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Elevregistret

Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere. Formålet med Elevregistret er at kunne belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem samt elevstrømmene i dette.

Grundskoleuddannelser

Formålet med denne statistik er at belyse elevtal og klassekvotienter i den danske grundskole. Statistikken anvendes bl.a. til at beskrive tilgang til og gennemførelse af grundskolen. Danmarks Statistik har opgjort elevtal i grundskoler helt tilbage til 1800-tallet, men statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2007, samt siden 2009 for klassekvotienter og siden 2012 for specialundervisning i grundskolen.

Højest fuldført uddannelse

Formålet med statistikken over højest fuldførte uddannelse er at samle oplysninger vedrørende den højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970'erne. Derudover anvendes oplysninger fra Danmarks Statistiks kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Lærer-elevregister for grundskolen

Lærer/elev-registret for grundskoleområdet (LER-Grundskole) har til formål at berige grundskolestatistikken med oplysninger på lektionsniveau. Registret er udviklet til forskningsformål og giver mulighed for at studere, hvad der undervises i, hvem der modtager undervisning sammen, og hvem der varetager undervisningen. Registret er indtil videre udarbejdet for skoleåret 2020/2021 og 2021/2022.

Brug for flere tal om Grundskole ?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om elevernes alder og herkomst samt specialundervisning.

Kontaktperson for denne statistik

Susanne Mainz Sørensen
Telefon: 39 17 33 94