Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Højest fuldført uddannelse

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Formålet med statistikken over højest fuldførte uddannelse er at samle oplysninger vedrørende den højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970' erne. Derudover anvendes oplysninger fra Danmarks Statistiks kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Indhold

Statistikken dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. En gang årligt dannes endvidere på baggrund af forløbsregistret et statusregister med befolkningen den 31. december og uddannelsesoplysninger pr. 30. september det pågældende år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret dannes et statistikregister over højest fuldførte uddannelse en gang årligt som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. Statusregistret over højest fuldførte uddannelse dannes ligeledes en gang årligt. Statusregistret dannes på baggrund af forløbsregistret og indeholder befolkningen d. 31. december et givet år og deres højest fuldført uddannelse pr. 1. oktober samme år.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerne er mange og forskelligartede og statistikken over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne. Statistikken er oplagt til anvendelse i forbindelse med statusopgørelser for andre statistikområder. Herudover benyttes statistikken ofte i forbindelse med eksterne serviceopgaver der bestilles af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen og pålideligheden varierer afhængig af hvilken kilde oplysningerne kommer fra. Mere end 80 pct. af oplysningerne kommer fra administrative kilder, fx uddannelsesinstitutionernes elevsystemer, som er meget pålidelige. Andre kilder er ikke så tæt knyttet til uddannelserne og vil ofte være mindre pålidelige. Disse anvendes kun, hvis der ikke findes andre oplysninger. Eksempler på disse kilder er undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse og Folke- og boligtællingen fra 1970, som bygger på selvrapporteret uddannelsesniveau.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 9 måneder efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Oplysningerne i elevregistret, som er den primære kilde til registret over højst fuldført uddannelse, starter i 1973 og herefter er sammenligneligheden over tid god.

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højst fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside Derudover findes der tal i årspublikationerne: Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog.

Læs mere om tilgængelighed