Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Brugerne er mange og forskelligartede og statistikken over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højest fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne.

Brugerbehov

Brugerne er mange og forskelligartede og statistikken over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højest fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne. Statistikken er oplagt til anvendelse i forbindelse med statusopgørelser for andre statistikområder. Der leveres således oplysninger om befolkningens højeste fuldførte uddannelse til en lang række andre statistikområder i Danmarks Statistik. Herudover benyttes statistikken ofte i forbindelse med eksterne serviceopgaver der bestilles af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen.

Brugertilfredshed

I arbejdet med uddannelsesstatistikken søges brugerne inddraget så meget som muligt. Nogle brugere kan hjælpe med at sikre data fra skolerne af høj kvalitet til tiden og andre brugere kan give inspiration til nye statistikker og analyser. Endelig prøver vi gennem brugerinddragelse at få inspiration til udvikling af metoder og modeller, der kan bidrage til en fortsat udvikling og forbedring af statistikken.

Fuldstændighed af data

Når registret over højst fuldført uddannelse dannes afviger den fra de internationale regler på 2 punkter.

  • Det er uddannelsesniveauerne i den danske uddannelsesklassifikation DISCED og ikke ISCED som anvendes, når de enkelte uddannelseskvalifikationer skal vurderes i forhold til hinanden.
  • Ved fastsættelse af uddannelsernes niveau anvendes det niveau, som uddannelsen har på opgørelsestidspunktet og ikke på det tidspunkt, uddannelsen er fuldført.

Herved tilgodeses et behov for tidsserier set ud fra en beskæftigelses- og kompetencemæssig vinkel, hvor fortidens niveau placering tilpasses til den nutidige. Her vises politibetjenten fx som en erhvervsuddannelse tilbage i tiden, på trods af, at den i en periode var en professionsbachelorniveau.

Når registret over højest fuldført uddannelse opdateres er der to kilder, som ikke er klar med data for det seneste år, Ph.d. (HF_KILDE = 14) og Grønland (HF_KILDE = 12). Oplysninger fra disse to kilder indgår derfor ikke i det seneste år af registret.