Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Forløbsregistret produceres en gang årligt og hele perioden er dermed opgjort på samme måde. På baggrund af forløbsregistret dannes et statusregister med befolkningen pr. 30. september det pågældende år. I tilfælde af, at der sker væsentlige ændringer i den måde forløbsregistret produceres på vil statusregistrene for alle årene blive kørt om. Det sker, at en uddannelse skifter niveau fra et år til det næste. Det vil typisk ikke bevirke, at statusregistrene køres om og derfor påvirker sammenligneligheden over tid. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højest fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet.

International sammenlignelighed

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højest fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet.

Sammenlignelighed over tid

Forløbsregistret produceres en gang årligt og hele perioden er dermed opgjort på samme måde. På baggrund af forløbsregistret dannes et statusregister med befolkningen pr. 30. september det pågældende år. I tilfælde af, at der sker væsentlige ændringer i den måde forløbsregistret produceres på vil statusregistrene for alle årene blive kørt om. Det sker, at en uddannelse skifter niveau fra et år til det næste. Det vil typisk ikke bevirke, at statusregistrene køres om og derfor påvirker sammenligneligheden over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden dansk statistik om emnet.

Intern konsistens

Højest fuldførte uddannelse er produceret på baggrund af elevregistret og kvalifikationsregistret. Oplysningerne i elevregistret stammer fra uddannelsesinstitutionernes administrative registre og anses for at have en meget høj kvalitet. Kvalifikationsregistret indeholder oplysninger fra en række forskellige kilder med forskellig kvalitet. Se afsnit 3.08.