Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Statistikken udgives ca. 6 måneder efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udgives en gang årligt. I forbindelse med næste års offentliggørelse kan der ske ændringer i tallene tilbage i tid. Statistikken er primært baseret på forløbsregistre, hvor der løbende kan ske ændringer. Dels fordi nogle oplysninger kommer forsinket ind, dels fordi der vil blive ændret i statistikken, hvis der opdages fejl i data.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.