Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside Derudover findes der tal i årspublikationerne: Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af NYT findes på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside

Publikationer

Tiårsoversigt: Tiårsoversigt Årbog: Årbog Manualen: Manualen

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Befolkningens Uddannelsesstatus, Befolkningens Højst Fuldført Uddannelse: Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Befolkningens Uddannelse som forløbsregister ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD. Som moduldata er der endvidere siden 2005 dannet en årlig statusopgørelse over Befolkningens Uddannelse, hvor befolkningen og uddannelsesstatus er opgjort pr. 30. september i statusåret.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser af højest fuldførte uddannelse følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

I forbindelse med offentliggørelser af højest fuldførte uddannelse følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighedspolitik

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til: Danmarks Statistik Befolkning & Uddannelse Jens Bjerre, tlf. 39 17 36 77, e-mail: jbe@dst.dk

Samt Danmarks Statistiks hjemmeside: Hjemmeside

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.