Gå til sidens indhold

Ungdomsuddannelser

Hvor mange elever starter hvert år på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser? Hvor mange gennemfører? Statistikken om ungdomsuddannelser indeholder blandt andet oplysninger om tilgangen af elever, antal igangværende elever og elever, der fuldfører uddannelserne. 

Hvad betyder...?

Studieforberedende uddannelse, med vægt på almendannende fag. Omfatter studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Studieforberedende uddannelse med vægt på økonomiske, merkantile, tekniske og naturvidenskablige fag. Omfatter højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

En faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et grundforløb og et hovedforløb, som begge varierer i indhold og længde. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er fire år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker mv.

Udvalgt statistik om Ungdomsuddannelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Ungdomsuddannelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Aktivitet på erhvervsfaglige uddannelser

Her kan du se, hvor mange elever der pr. 1. oktober senest opgjorte år var i gang med forskellige erhvervsfaglige uddannelser (fordelt på uddannelsesgrupper). 
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.2.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til statistikken er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Aktivitet på gymnasiale uddannelser

Her kan du se, hvor mange elever der pr. 1. oktober senest opgjorte år var i gang med forskellige gymnasiale uddannelser (fordelt på uddannelsesgrupper).
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilden til statistikken er udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Herfra henter Danmarks Statistik oplysninger om tilgang, bestand og fuldførelse af elever på de gymnasiale uddannelser i Danmark fordelt på klassetrin.

Tilgang og fuldførsel af erhvervsfaglig uddannelse

Her kan du se, hvor mange elever der er startet på og har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse hvert år siden 2005. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.2.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til statistikken er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Tilgang og fuldførsel af gymnasial uddannelse

Her kan du se, hvor mange elever der er startet på og har fuldført en gymnasial uddannelse hvert år siden 2005. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
31.1.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilden til statistikken er udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Herfra henter Danmarks Statistik oplysninger om tilgang, bestand og fuldførelse af elever på de gymnasiale uddannelser i Danmark fordelt på klassetrin.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Elevregistret

Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere. Formålet med Elevregistret er at kunne belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem samt elevstrømmene i dette.

Erhvervsuddannelser

Statistikken belyser studieaktiviteten på erhvervsuddannelser i Danmark. En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, som giver erhvervskompetence. Statistik om erhvervsuddannelser går i sin nuværende form tilbage til 2005 og er en del af det samlede Elevregister, der indeholder oplysninger om alle elever og studerende på ordinære uddannelser i Danmark.

Gymnasiale uddannelser

Statistikken belyser studieaktiviteten på gymnasiale uddannelser i Danmark. Gymnasiale uddannelser defineres ud fra Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15 som alle uddannelser, der ligger inden for hovedområde 20 eller 35. Gymnasiale uddannelser varer typisk 2-3 år og er adgangsgivende til de videregående uddannelser i Danmark. Statistikken om gymnasiale uddannelser går i sin nuværende form tilbage til 2005 og er en del af det samlede Elevregister, der indeholder oplysninger om alle elever og studerende på ordinære uddannelser i Danmark.

Højest fuldført uddannelse

Formålet med statistikken over højest fuldførte uddannelse er at samle oplysninger vedrørende den højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970'erne. Derudover anvendes oplysninger fra Danmarks Statistiks kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Brug for flere tal om Ungdomsuddannelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx fordeling på herkomst, køn, alder eller på bopælsregion.

Kontaktperson for denne statistik

Ungdomsuddannelser
Telefon: 21 59 96 46