Gå til sidens indhold

Erhvervsuddannelser

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsuddannelser

Statistikken belyser studieaktiviteten på erhvervsuddannelser i Danmark. En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, som giver erhvervskompetence. Statistik om erhvervsuddannelser går i sin nuværende form tilbage til 2005 og er en del af det samlede Elevregister, der indeholder oplysninger om alle elever og studerende på ordinære uddannelser i Danmark.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af uddannelsesaktiviteten på erhvervsfaglige uddannelser i Danmark, herunder tilgangen, antal fuldførte og antal aktive studerende pr. 1. oktober. Statistikken fordeles efter uddannelse og uddannelsesform, og på de studerendes alder, køn, herkomst og national oprindelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles årligt i oktober fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer. De indsamlede data bliver behandlet, så det passer med formatet for Elevregistret. Danmarks Statistik har i samarbejde med Styrelsen for It og Læring (STIL) fastlagt retningslinjer for, hvordan denne behandling skal foregå, idet behandlingen afhænger af måden, en elev tager uddannelsen på. Desuden gennemgår data fejlsøgning på både makro- og mikroniveau, hvor der ved udsving i antallet af elever over tid kontrolleres, om der er opstået fejl og ved uregelmæssigheder på individniveau, eksempelvis overlappende uddannelser, foretages rettelser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for offentlige administratorer, forskere, analytikere, journalister og borgere mv. som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål inden for både uddannelsesområdet, men også eksempelvis arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet. Statistikkens grunddata og resultater anvendes som baggrundsvariable til det meste personstatistik i Danmarks Statistik, ligesom det danner grundlag for mange af uddannelsestabellerne i Statistikbanken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

De administrative systemer, der ligger til grund for statistikken, benyttes af institutionerne til deres egen daglige administration af eleverne og også til udbetaling af diverse økonomiske tilskud. Korrekte registre er således nødvendige for institutionernes økonomi og bidrager til en forventelig høj kvalitet på datakilden. Da der er mange forskellige måder at tage en erhvervsuddannelse på, er der mange muligheder for at lave fejlregistreringer fx forkert registrering af eleverne på institutionerne eller forkert konvertering til det format, der skal anvendes.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives 5½ måneder efter referencetidspunktet, som er 1. oktober. Dette er halvanden måned senere end normalt og skyldes forsinkelser i leverancerne fra STIL.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikkens aktuelle tidsserie går tilbage til 2005, men der er lavet statistik om erhvervsuddannelser længere tilbage end dette. Reformer af erhvervsuddannelserne, senest i 2015, kan være en udfordring, når man sammenligner tallene over tid. Desuden kan det være vanskeligt at sammenligne tallene internationalt, da erhvervsuddannelser defineres forskelligt fra land til land.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Erhvervsuddannelser. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed