Gå til sidens indhold

Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau

Hvor mange er i gang med en uddannelse i Danmark? Og hvor mange har fuldført en uddannelse? Statistikken for uddannelser på tværs af uddannelsesniveau omhandler alle fuldtidsuddannelser i Danmark og kan fordeles på fx uddannelse og køn.

Hvad betyder...?

Videregående uddannelser bygger oven på gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser. Videregående uddannelse dækker over korte, mellemlange, bachelor og lange videregående uddannelser samt Ph.d. uddannelser.

Udvalgt statistik om Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Studerende fordelt efter hovedområder

Her kan du se antallet af studerende, som var i gang med en uddannelse pr. 1. oktober senest opgjorte år, fordelt efter hovedområde.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.2.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Elever på ungdomsuddannelser

Her kan du se udviklingen i antallet af elever på ungdomsuddannelserne i Danmark. Figuren viser antallet af elever pr. 1. oktober hvert år.

Mere om figuren
Seneste opdatering
1.2.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Studerende på videregående uddannelser

Her kan du se udviklingen i antallet af studerende på videregående uddannelser i Danmark. Figuren viser antallet af studerende pr. 1. oktober hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
1.2.2024
Opdateres næste gang
29.1.2025
Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

HAR DU SET?
Grundskolen
Se, hvor mange elever der er i en gennemsnitlig klasse, og hvor mange der går på folke-, fri- eller privatskoler.
HAR DU SET?
Ph.d.-uddannelser
Se, hvor mange der færdiggør en Ph.d.-uddannelse, og hvilke fag der uddeler flest Ph.d.-grader.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Elevregistret

Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere. Formålet med Elevregistret er at kunne belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem samt elevstrømmene i dette.

Brug for flere tal om Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx tilgang til uddannelser, fuldførte uddannelser, samt uddannelser fordelt efter bopælsområde, køn og herkomst. 

Kontaktperson for denne statistik

Alex Skøtt Nielsen
Telefon: 39 17 31 35