Gå til sidens indhold

Elevregistret

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Elevregistret 2020

Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere. Formålet med elevregistret er at kunne belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem såvel som elevstrømmene i dette.

Indhold

Elevregistret (ELEV3) er et forløbsregister, der er organiseret således, at man kan følge de uddannelsesprogrammer som den enkelte studerende har været indskrevet på i løbet af sin uddannelseskarriere. Registret dækker uddannelseskarrierer fra 0. klasse til forskeruddannelser og omfatter studerende ved ordinære uddannelser, der er offentligt reguleret. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede. Oplysninger om Ph.d. er 1 år forsinket i forhold til de øvrige data i registret. Voksenuddannelser og uddannelser taget i udlandet ligger ikke i elevregistret.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, som indsamles en gang årligt. Størstedelen af data indsamles som system- til - systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger. Derudover sker der en omfattende validering af data i Danmarks Statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Elevregistret er oplagt til at belyse tilgangen til og afgangen fra det ordinære uddannelsessystem såvel som elevstrømmene i dette og danner grundlag for mange af uddannelsestabellerne i Statistikbanken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Uddannelsesoplysningerne i elevregistret stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 4 måneder efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Oplysningerne i elevregistret starter i 1973 og herefter er sammenligneligheden over tid god. Oplysninger om 0 - 7. klasse er dog først i registret fra skoleåret 2006-2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på: uddannelseskontorets hjemmeside.

Derudover findes der tal i årspublikationerne Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed