Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent som PDF

Elevregistret

Elevregistret (ELEV3) er et forløbsregister, der er organiseret således, at man kan følge de uddannelsesprogrammer som den enkelte studerende har været indskrevet på i løbet af sin uddannelseskarriere. Registret dækker uddannelseskarrierer fra 0. klasse til forskeruddannelser og omfatter studerende ved ordinære uddannelser, der er offentligt reguleret. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede. Oplysninger om Ph.d. er 1 år forsinket i forhold til de øvrige data i registret. Voksenuddannelser og uddannelser taget i udlandet ligger ikke i elevregistret.

Indholdsbeskrivelse

Elevregistret er et forløbsregister, der er organiseret sådan, at man kan følge de uddannelsesprogrammer den enkelte har været indskrevet på i løbet af sin uddannelseskarriere.

Registret opdateres årligt med indberetningerne fra uddannelsesinstitutionerne. Indberetningen vedrører elevbestanden fra forrige indberetning samt det forløbne års tilgang og afgang af studerende. I forbindelse med afgang oplyses om der er opnået en kvalifikation (= bestået uddannelse). Registret dækker uddannelseskarrierer fra børnehaveklasse (til og med 2006 kun fra 8.klasse) til forskeruddannelser på universitetsniveau og omfatter studerende ved ordinære uddannelser der er offentligt regulere. Det vil sige at Undervisningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser.

Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser som er SU-berettigede. Oplysninger om Ph.d. er 1 år forsinket i forhold til de øvrige data i registret.

Voksenuddannelser ligger ikke i elevregistret ligesom uddannelser taget ved udenlandske uddannelsesinstitutioner heller ikke indgår i elevregistret.

Elevregistret findes i 2 versioner:

  • Elev3: Uddannelsesforhold på grundskole og almen- og erhvervsgymnasialt niveau er opdelt på de enkelte klassetrin og erhvervsuddannelser (EUD) er opdelt på grundforløb og hovedforløb. Derudover er det muligt at se institutionsskift og pauser i løbet af en uddannelse. Denne version af elevregistret er den mest detaljerede.

  • Elev3 hullukket. I denne version af registret er alle huller i uddannelsesforløbet, som følge af institutionsskift og pauser i løbet af en uddannelse fjernet, hvis hullet er mindre end 13 måneder og de enkelte record er lagt sammen til en record.

Variabelindholdet i Elevregistret er beskrevet i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser fra elevregistret benyttes Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur "DISCED". En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED

Sektordækning

Uddannelsesinstitutioner som udbyder offentligt anerkendte uddannelser eller uddannelser, som er SU-berettigede.

Begreber og definitioner

Bestand: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Bestand er defineret som personer der er igang på en uddannelse i perioden 30. september åååå.

Fuldført: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Fuldført er defineret som personer der fuldføre en uddannelse i perioden 1. oktober åååå-1 - 30. september åååå.

Tilgang: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Tilgang er defineret som personer der påbegynder en uddannelse i perioden 1. oktober åååå-1 - 30. september åååå.

Tællingsår: Tællingen foretages hvert år i oktober, og tallene for et givet tællingsår dækker perioden fra 1. oktober fra forrige år til 30. september det nævnte år

Enheder

Den statistiske enhed er personer.

Population

Populationen består af personer som har været indskrevet på en ordinær uddannelse i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige at Undervisningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser som er SU-berettigede

Elevregistret dækker uddannelser fra 0. klasse (til og med 2006 dog kun fra 8.klasse) til forskeruddannelser på universitetsniveau.

Elevregistret bliver årligt opdateret med data til og med 1. oktober åååå. Indsamlingen af oplysninger om Ph.d. studerende er en årsindsamling og i takt med, at offentliggørelsen af elevregistret er blevet fremrykket, har det siden 2012 ikke været muligt, at have data klar vedrørende Ph.d. samtidig med data fra de øvrige uddannelsesområder. Når elevregistret bliver opdateret vil oplysningerne vedrørende Ph.d. derfor være et år bagud.

Geografisk dækning

Populationen består af personer som har været indskrevet på en ordinær uddannelse i Danmark (ikke inklusiv Færøerne og Grønland).

Tidsperiode

Elevregistret (ELEV3) er et forløbsregister med uddannelsesoplysninger fra starten af 70'erne. Registret bliver opdateret en gang årligt men nye data til og med 30. september åååå..

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Målenheden er antal personer.

Referencetid

Elevregistrets referencetid er 30. september åååå.

Hyppighed

Der sker en årligt opdatering af registret.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne. Dog indberetter nogle få institutioner manuelt på skema.

Øvrige oplysninger

Der er oplysninger om de uddannelser som er samlet i elevregistret på følgende emneside: Fuldtidsuddannelser.