Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent som PDF

Elevregistret

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på: uddannelseskontorets hjemmeside.

Derudover findes der tal i årspublikationerne Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af NYT findes på: uddannelseskontorets hjemmeside.

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Fuldtidsuddannelser: Fuldtidsuddannelser.

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser fra elevregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

Af diskretionshensyn er der i forbindelse med offentliggørelser fra elevregistret i statistikbanken kun mulighed for at krydse en begrænset antal variable.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.