Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent som PDF

Elevregistret

Oplysningerne i elevregistret starter i 1973 og herefter er sammenligneligheden over tid god. Oplysninger om 0 - 7. klasse er dog først i registret fra skoleåret 2006-2007.

International sammenlignelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Sammenlignelighed over tid

Muligheder for sammenligninger over tid er gode. Uddannelse der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau får nye UDD og AUDD koder men både de gamle og de nye koder bliver placeret på det nye niveau i uddannelsesklassifikationen DISCED. Man vil således ikke skulle lede efter politibetjenten forskellige steder i uddannelsesklassifikationen selv om uddannelsen til politibetjent har udviklet sig og skiftet niveau. Politibetjente med den kortere uddannelse løftes med op - en politibetjent er en politibetjent. Uddannelsesreformer kan dog ses som niveaumæssige ændringer. Når en uddannelse således skifte gruppering i klassifikationssystemet, fx fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse bliver antallet af elever på korte videregående uddannelser mindre og antallet af elever på mellemlange videregående uddannelser større. Dette kan påvirke sammenlignelighed med tidligere offentliggjorte tal.

Elevregistret blev udvidet med oplysninger om børnehaveklasse til og med 7. klasse fra og med skoleåret 2006 - 2007. I 2017 indsamlede Danmarks Statistik for første gang indsamlet oplysninger om hvilke studerende, der tager hele deres uddannelse på engelsk. Studerende, der tager uddannelsen på engelsk markeres med uddannelsesform 25 i Elevregistret. Studerende, der kun gennemfører dele af uddannelsen på engelsk, registreres ikke som engelsksprogede.

Sammenhæng med anden statistik

Der kan umiddelbart ikke sammenlignes med andre statistikker.

Intern konsistens

Alle datakilder anses for at have samme høje kvalitet.