Gå til sidens indhold

Videregående uddannelser

Statistikken indeholder blandt andet oplysninger om tilgangen af elever på de forskellige uddannelser, antal igangværende elever, og elever, der fuldfører uddannelserne. Eleverne kan deles op på bl.a. herkomst, køn, alder og national oprindelse.

Introduktion
Videregående uddannelser dækker over korte, mellemlange, bachelor og lange videregående uddannelser. De varer typisk samlet 2-5 år og tages normalt efter en ungdomsuddannelse.
Dokumentation

Begrebsforklaring

Korte videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser varer typisk 1-2 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Korte videregående uddannelser er typisk akademi- eller erhvervsakademiuddannelser, fx finansøkonom eller datamatiker.

Bacheloruddannelse

Bacheloruddannelser er 3-årige afrundede uddannelsesforløb efter en gymnasial uddannelse. Uddannelserne har til formål at give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og er forudsætning for de fleste lange videregående uddannelser (kandidatuddannelse). En bacheloruddannelse er fx HA og bachelor i tysk.

Lange videregående uddannelser

Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog.

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

Hovedtal


Relateret indhold i Videregående uddannelser

Kontakt

Mikkel Jonasson Pedersen
Telefon: 39 17 37 52

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser