Gå til sidens indhold

Lærer-elevregister for grundskolen

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Lærer-elevregister for grundskolen 2022

Lærer/elev-registret for grundskoleområdet (LER-Grundskole) har til formål at berige grundskolestatistikken med oplysninger på lektionsniveau. Registret er udviklet til forskningsformål og giver mulighed for at studere, hvad der undervises i, hvem der modtager undervisning sammen, og hvem der varetager undervisningen. Registret er indtil videre udarbejdet for skoleåret 2020/2021 og 2021/2022.

Indhold

Registret LER-Grundskole indeholder oplysninger om elever, grupper, lærere og deres aktiviteter på folkeskoler og andre grundskoler i Danmark.

Registret dækker elever i danske grundskoler fra 0. klasse til 10. klasse, de grupper eleverne er tilknyttet, de medarbejder der varetager undervisningen og den pædagogiske støtte samt de aktiviteter/lektioner, som eleverne og medarbejderne deltager i.

I sin nuværende form dækker registret fra skoleåret 2020/21 og bliver opdateret én gang årligt med tilføjelse af endnu et skoleår.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til dette register indhentes ugentligt fra skolernes digitale login-system, Unilogin, og kommunikationsplatformen, AULA, som automatiske system-til-system indberetninger. På baggrund af de ugentlige opdateringer, dannes der historik/forløb, og der foretages en overordnet fejlsøgning samt berigelse af de indkomne data, ligeledes på ugentlig basis. Én gang årligt bliver data fra de to kilder samlet og kombineret med data fra Elevregistret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

LER-Grundskole er et unik register på verdensplan. Det er udviklet til forskningsformål og skaber muligheder for forskning i undervisning på niveau af den enkelte lektion i folkeskolen. Det gælder fx betydningen af skoledagens sammensætning og længde. I udviklingen af LER-Grundskole har eksterne interessenter og fremtidige brugere været inddraget løbende.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Oplysningerne i statistikken stammer fra institutionernes administrative systems og der er fundet god overensstemmelser med eksisterende registre baseret på andre datakilder.

Ved at oversætte aktivitetsbetegnelserne til et bekendtgørelsesfag er antallet af timer på hver enkelt skole sammenlignet med minimumskravet eller det vejledende timetal i folkeskolebekendtgørelsen. Denne sammenligning giver et indtryk af, hvor god registreringspraksissen er. Det skønnes at på 84 pct. af folkeskolerne har eleverne i gennemsnit mellem 85 pct. og 115 pct. af det vejledende timeantal/minimumstimetallet i bekendtgørelsen i skoleåret 2021-2022.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Det forventes at registret vil blive udgivet i april for det foregående skoleår uden nævneværdige forsinkelser.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

LER-Grundskole foreligger lige nu for skoleåret 2020/2021-.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning, og ministerierne vil kunne få adgang gennem ministerieordningen.

Læs mere om tilgængelighed