Gå til sidens indhold

Ejendomsskatter

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006) amter. Den detaljerede ejendomsskattestatistik har eksisteret siden 1937. Før den tid offentliggjordes ligeledes statistik over ejendomsbeskatningen, dog på et mere summarisk grundlag.

Indhold

Statistikken belyser fordelingen af ejendomsskatterne på kommuner og (til 2006) amter samt på art (grundskyld og dækningsafgifter).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Grundskyldspromille: For hver region/amt angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen/amtet samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomst sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst fratrukket personfradrag. Vægtningen bestemmes som andelen af den enkelte kommunes indkomstskat i procent af den samlede indkomstskat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ejendomsstatistikregistret, der er grundlaget for statistikkens endelige tal, består af to dele, en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD, som løbende opdateres. Da udtræk fra hhv. vurderings- og skattedel ikke har samme opdateringsstatus, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i oplysningerne mellem de to dele.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i november måned i indkomståret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Tællingen er udarbejdet siden 1937, men ændringer i kommune- og amtssammensætninger vanskeliggør sammenligninger over tid.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste data bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik. "Skatter og afgifter (https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29458) Statistikbanken (https://www.dst.dk/stattabel/1508)

Læs mere om tilgængelighed