Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Tællingen er udarbejdet siden 1937, men ændringer i kommune- og amtssammensætninger vanskeliggør sammenligninger over tid.

International sammenlignelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Sammenlignelighed over tid

I 2007 trådte en ny kommunalreform i kraft. Mange kommuner blev slået sammen, og nogle kommuner blev delt mellem flere nye kommuner. Dette betyder, at der nu er 98 kommuner mod tidligere 270. Amterne blev nedlagt og 5 regioner er kommet til i stedet for. Regionerne er, i modsætning til de tidligere amter, ikke skatteudskrivende.

Der har ikke været ændringer i den kommunale inddeling fra 1975 og frem til 2002. Fra og med 2003 blev Bornholms Amt med tilhørende kommuner slået sammen til en regionskommune på lige fod med Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kommunerne varetog både amtslige og kommunale opgaver. Fra 2006 blev Marstal og Ærøskøbing Kommuner slået sammen til Ærø Kommune.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden sammenlignelig statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.