Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Brugerbehov

Brugerne er ministerier, kommuner, regioner, politikere, interesseorganisationer, private virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i ejendomsbeskatningen. Statistikken kan blive anvendt til at opgøre ejendomsbeskatningen fordelt på kommuner.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af statistikken har mulighed for at deltage, fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik har følgende overordnende opgaver:

  • drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik
  • drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik
  • drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Fuldstændighed af data

Alle data offentliggøres.