Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Statistikken er baseret på data fra ejendomsstatistikregistret. Registret er baseret på oplysninger fra to kilder: En vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. Datavalideringen udføres ved, at skattetallene for de enkelte kommuner sammenlignes med det tidligere års skattetal samt oplysninger om hvilke kommuner, der har ændret deres udskrivningsprocent siden sidste offentliggørelse. Der foretages ikke yderligere korrektioner af data.

Kilder

Grundlaget for ejendomsbeskatningen er givet ved en samling af registre for ejendomsvurderinger, skatte- samt ejerforhold kaldt Ejendomsstatistikregistret. Registret er baseret på oplysninger fra to kilder: En vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. KMD indsamler kommunernes data for ejendomsskatterne.

Vurderingsdelen består af følgende dele

  • Ejendomsværdi
  • Grundværdi
  • Vurderet areal
  • Antal lejligheder
  • Fradrag i grundværdi for forbedringer

Udskrivningen af ejendomsskatterne sker på baggrund af vurderingen to år før opkrævningsåret. Ejendomsskatterne for ejerboliger er baseret på vurderingen pr. 1. oktober 2011 reduceret med 2,5 pct., mens ejendomsskatterne for andre ejendomme er baseret på vurderingen pr. 1. oktober 2012. Vurderingerne blev på daværende tidspunkt låst pga. mulig fejl i ejendomsvurderingerne. Dog er ejendomsskatten blevet ved med at stige indtil den afgiftspligtige grundværdi rammer den vurderet grundværdi for den enkelte ejendom.

Skattedelen består af følgende dele

  • Afgiftspligtig grundværdi
  • Grundskyld
  • Dækningsafgifter
  • Benyttelseskode

Indsamlingshyppighed

Data indsamles en gang årligt. Både Vurderingsstyrelsen og KMD opdaterer deres data løbende.

Indsamlingsmetode

Registerdata fra Vurderingsstyrelsen og KMD.

Datavalidering

Datavalideringen hos Danmarks Statistik sker ved at sammenligne budgettallet med de faktiske udskrevne skatter for et givent år og kommune. Derudover tager valideringen også udgangspunkt oplysninger om hvilke kommuner, de har ændret deres grundskyldspromille.

Databehandling

Data indlæses og bruges uden yderligere beregninger i publicering.

Data for regioner beregnes baseret på kommunedata, som følger: For hver region angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomst sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst fratrukket personfradrag. Vægtningen bestemmes som andelen af den enkelte kommunes indkomstskat i procent af den samlede indkomstskat.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner ad data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.