Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Grundskyldspromille: For hver region/amt angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen/amtet samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomst sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst fratrukket personfradrag. Vægtningen bestemmes som andelen af den enkelte kommunes indkomstskat i procent af den samlede indkomstskat.

Kilder

Ejendomsstatistikregistret er baseret på oplysninger fra to kilder: En vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. Begge dele opdateres løbende, men da de ikke opdateres på samme tidspunkt, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i oplysningerne mellem de to dele. Seneste år udarbejdes på baggrund af budget-oplysninger fra kommunerne til Indenrigsministeriet efter vedtagelsen af de kommunale budgetter efteråret forinden.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Registre.

Datavalidering

Data valideres mod sidste års data og mod budgettallene for det givne år, samt oplysninger om hvilke kommuner, der har ændret deres grundskyldspromille.

Databehandling

Data bruges uden yderligere behandling til publicering.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner ad data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.