Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

De nyeste data bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik. "Skatter og afgifter (https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29458) Statistikbanken (https://www.dst.dk/stattabel/1508)

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Skatter og afgifter. Oversigt 20xx.

Statistikbanken

Tallene offentliggøres i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Det er muligt at bestille udtræk af materialet på almindelige servicevilkår.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Ejendomsbeskatningen følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik](https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/Datafortorlighedspolitik i Danmarks Statistik.pdf).

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Detaljeret beskrivelse af statistikken findes i Skatter og afgifter. Oversigt 20xx.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.