Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

De nyeste data bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik. Derudover indgår tallene og en uddybende tekst i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2022. I statistikbanken offentliggøres tallene under Ejendomskatter. Information omkring statistikken kan findes på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i NYT fra Danmarks Statistik i serien Ejendomsskatter.

Publikationer

Tallene indgår i Skatter og afgifter. Oversigt 2022.

Statistikbanken

Personbeskatningen offentliggøres i Statistikbanken under emnet Ejendomsskatter, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

  • ESKAT: Beskatningsværdier og ejendomsskatter efter område og beskatningsgrundlag
  • EJDSK1: Ejendomsskatter efter område og skattetype
  • EJDSK2: Ejendomsskatter efter område og skattepromille
  • EJDSK3: Grundskyld efter område og ejendomstype

Adgang til mikrodata

Danmarks Statistik har adgang til ejendomsskatter fordelt på kommunalt niveau samt ejendomstyper. Opdelingen kan ses i tabel 7.9 i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2022.

Anden tilgængelighed

Det er muligt at bestille andre udtræk af materialet, end det som er givet i statistikbanken, på almindelige servicevilkår.

Kontant venligst: Per Svensson (Offentlige finanser), tlf. 39 17 34 53, e-mail: psv@dst.dk.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Ingen diskretionering er foretaget i forbindelse med databehandlingen af statistikken, da den offentliggøres på et aggregeret niveau.

Reference til metodedokumenter

Detaljeret beskrivelse af statistikken findes i Skatter og afgifter. Oversigt 2022.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.