Gå til sidens indhold

Dagpenge ved sygdom og fødsel

Beskrivelse

Dagpenge ved sygdom og fødsel er et historisk statistikområde, fordi Dagpenge ved fødsel fra og med år 2017 blev et selvstændigt statistikområde, og Dagpenge ved sygdom tilsvarende blev et nyt selvstændigt statistikområde fra og med år 2020.
Men det forhold ændrer ikke ved, at Dagpenge ved sygdom og fødsel for årene 1995-2016 var det statistikområde, der dækkede orlovsdage holdt og dagpenge udbetalt i forbindelse med fødsel eller sygdom.
For årene 1995-2016 (for sygedagpenge 2019) giver statistikken detaljerede oplysninger om, hvilke lovbestemmelser, dagpengene udbetaltes efter, om den periode, dagpengene dækkede, om dagpengene blev udbetalt som refusion til en arbejdsgiver eller direkte til den sikrede, samt en række supplerende oplysninger.
Data kom fra de administrative it-systemer som kommunerne og i de senere år Udbetaling Danmark (Dagpenge ved fødsel) anvendte til at administrere området.
En dagpengeudbetaling er karakteriseret ved følgende,
- CPR-nummer
- KOMMUNE
- SAGSART (lovgrundelag for udbetalingen)
- FOERFRA (Første fraværsdag)
- ARBGIVNR (arbejdsgiverens SE-nummer)
- OPHOERSAA (ophørsårsag, angiver hvorledes sagen sluttede)


Ud over disse oplysninger indeholder registret en række yderligere oplysninger, hvor især følgende er relevante:  • FOERBER (første dag med udbetaling af dagpenge)


  • SIDBER (første og sidste dag, hvor der er udbetalt dagpenge)
  • ARBGHP (udbetalt beløb som refusion til arbejdsgiver)
  • SIKRHP (udbetalt beløb direkte til den sikrede borger)
  • BARNCPR (barnet cpr-nummer - kun fødselssager)  • STARTSAG (angiver lovgrundlag for udbetalingen af dagpenge ved fraværsforløbets start)
    Et specielt problem i datagrundlaget er, at der ofte forekommer større tidsmæssige forskydninger mellem den periode, som dagpengene vedrører, og så udbetalingstidspunktet. Dette sker især for sager med refusion til arbejdsgiveren. Forholdet indebærer, at der i et bestemt kalenderår forekommer udbetalinger, selv om de syge- eller barselsdage, udbetalingerne vedrører, ligger i kalenderåret forud. Det forekommer endvidere, at der sker efterreguleringer den ene eller den anden vej af udbetalinger, der måske ligger flere år forud.


Lovreglerne om syge- og barselsdagpenge ændres ofte. I visse tilfælde medfører det oprettelsen af nye sagsarter, men i andre tilfælde medfører det ændrede regler for eksisterende sagsarter, fx ændrede arbejdsgiverperioder (den periode, hvor arbejdsgiveren uden refusion skal dække dagpengene til den syge). Ved den konkrete tolkning af data for et bestemt år er det derfor nødvendigt at kende noget til lovgivningen, herunder om der er sket ændringer siden året før.


· År 1995: Gældende regler for barselsorlov

o Kvinden 4 uger før fødsel
o Kvinden 14 uger efter fødsel
o Manden 2 uger efter fødsel
o Kvinden og manden har til sammen 10 uger til deling i uge 15-24 efter fødslen.


· År 1998 den 1. april: Mænd får ret til barselsorlov i uge 25-26.


· År 2000: Offentligt ansatte kommer med.


· År 2002 den 27. marts: Mænds ret til barselsorlov i uge 25-26 afskaffes.


· År 2002 den 27. marts: Fælles forældreorlov til deling mellem kvinden og manden sættes op fra 10 til 32 uger.


· År 2006: Barselorlov til kvinder deles i 2 ugers pligtorlov og 12 ugers barselsorlov.


· År 2007 den 2. april: arbejdsgiverperiode øges fra 14 til 15 dage, hvilket betyder færre dage med sygedagpenge.


· År 2008 den 2. juni: arbejdsgiverperiode øges fra 15 til 21dage, hvilket betyder færre dage med sygedagpenge.


· År 2012 den 2. januar: arbejdsgiverperiode øges fra 21 til 30 dage, hvilket betyder færre dage med sygedagpenge.


· År 2012 den 1. december: Administration af dagpenge ved fødsel flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark.


· År 2014: En ny sygedagpengereform træder i kraft i sommeren 2014. Sagsbehandlingen af især
længerevarende sygefravær ændres.


· År 2015 den 1. maj: Arbejdsløse får udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse under de første 2 ugers sygdom i stedet for sygedagpenge, hvilket betyder færre dage med sygedagpenge.Bilag

Variable

ANTDAGE Antal dagpengedage i året
ARBGHP Udbetalt beløb til arbejdsgivere
ARBGIVNR Arbejdsgivernummer
BARNCPR Barnets cpr-nummer
BERDAGE Antal dagpengedage i hele sagens forløb
FOERBER Første dagpengedag
FOERFRAV Første fraværsdag
FRAVDAGE Antal fraværsdage
OPHOERSAA Ophørsårsag
PENOPHOER Ophørsårsag inkl. pensionistregler
SAGSART Syge- eller barselssagens art
SIDBER Sidste dagpengedag
SIKRHP Udbetalt beløb til den sikrede
STARTSAG Sagsart ved fraværets start
TAELAAR Tællingsår
YDAARSAG Forlængelsesårsag