Gå til sidens indhold

OPHOERSAA

Navn

OPHOERSAA

Beskrivende navn

Ophørsårsag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

OPHOERSAA
Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv.
Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0.
Indgår i definitione af en "sag".

Detaljeret beskrivelse

OPHOERSAA
Angiver, hvorfor en sag er stoppet - raskmelding, overgang til pension osv.
Er sagen ikke afsluttet er feltet tomt eller 0.

Variablen OPHOERSAA indgår i definitionen af begrebet "en sag". For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person, sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa, medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune.

Ophørsårsagerne er opdelt efter forskellige regler i den til enhver tid gældende lovgivning.I forbindelse med kodeændringer optræder der derfor forskellige typer af databrud. Der kommer løbende nye koder til, og andre forsvinder, hvilket giver de interne databrud. Der er ingen koder, der ændrer betydning over tid,

Fra 2002 har Danmarks Statistik indsat kode = 99 i tilfælde, hvor en sag automatisk er stoppet efter udløbet af arbejdsgiverperioden.

Føllgende kodeændringer har bevirket indholdsmæssige ændringer i variablen OPHOERSAA

1996: Nedlagte sagsarter:
05 - Varighedsgrænse nået

1997: Oprettede sagsarter:
27 - Bruttovalidering
28 - Aktivlovens par. 60

1998: Oprettede Sagsarter:
29 - Ophør efter 8 uger, flexjob off.
30 - Ophør, pasning sygt barn
31 - Berettiget til fleksjob
32 - Overgår til A-kasse/AF

2002: Oprettede sagsarter:
99 - Skift af sagsart

Nedlagte sagsarter:
11 - Andet

2003: Nedlagte sagsarter:
07 - Tilkendt pension/forskud på pension (indberettet 12+13)

2004: Oprettede sagsarter:
12 - Tilkendt pension

2005: Oprettede sagsarter:
34 - Ferie slut

2009: Oprettede sagsarter:
21 - Automatisk ophør af sagsart 15
22 - Ophør grundet sagsartskift

Nedlagte sagsarter:
20 - Nægter behandling mv., par. 8
21 - Sagsart 14, offentlig ansat
22 - Fyldt 70 år/varighed
27 - Bruttovalidering

2010: Oprettede sagsarter:
20 - Forhaler helbredelsen
27 - Overgår til revalidering

2011: Nedlagte sagsarter:
28 - Aktivlovens par. 60

2014: Oprettede sagsarter:
40 - Overgår til jobafklaringsforløb

Nedlagte sagsarter:
25 - Ophør efter forlængelse

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

D280300.TXT_OPHOERSAA - Ophørsårsag
Kode tekst Fra dato Til dato
12 01-01-2004
27 01-01-1997 31-12-2009
00 01-01-1995
01 01-01-1995
02 01-01-1995
04 01-01-1995
05 01-01-1995 01-12-1996
06 01-01-1995
07 01-01-1995 31-12-2003
09 01-01-1995
10 01-01-1995
11 01-01-1995 31-12-2002
14 01-01-1995
15 01-01-1995
16 01-01-1995
17 01-01-1995
18 01-01-1995
19 01-01-1995
20 01-01-2010
21 06-07-2009
22 06-07-2009
23 01-01-1995
24 01-01-1995
25 01-01-1995 30-06-2014
26 01-01-1995
27 01-01-2010
28 01-01-1997 31-12-2011
29 01-01-1998
30 01-01-1998
31 01-01-1998
32 01-01-1998
33 01-01-1995
34 01-01-2005
35 01-01-1995
99 01-01-2002
21 01-01-1995 05-07-2009
22 01-01-1995 05-07-2009
40 01-07-2014
20 01-01-1995 31-12-2009
28 01-01-2012