Gå til sidens indhold

Dokumentation af data

Højkvalitets­dokumentation

Højkvalitetsdokumentation er en udbygning af den eksisterende TIMES dokumentation på Forskningsservices hjemmeside.

Det nye element i højkvalitetsdokumentationen er inddragelsen af den historiske dimension i dokumentationen for den enkelte variabel. I den historiske dimension beskrives eventuelle databrud og gyldighedsperioder og populationen angives.

For de variable, hvor det er relevant, vedhæftes en graf og tabel. Der anvendes den samme skabelon til dokumentationen for hver variabel.

Højkvalitetsdokumentationen er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Det Koordinerende Organ for Registerforskning. Kvalitetskontrollen er udført af eksterne bedømmere udpeget af Det Koordinerende Organ for Registerforskning.

Læs mere om anvendelse af Højkvalitetsdokumentationen i brugervejledningen her:

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentation

Gå til Højkvalitetsdokumentationen 

Times

TIMES er Danmarks Statistiks dokumentationssystem. Heri dokumenteres de data, der indgår i Danmarks Statistiks statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. Times består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt og variable. Efterhånden som der klikkes frem på siderne vil informationer om de enkelte variable fremkomme, herunder værdisæt for de enkelte variable, beskrivelser af eventuelle databrud mv.

Den 1. juli 2010 er der foretaget en opdatering af dokumentationssystemet TIMES på Danmarks Statistiks hjemmeside. I den nye TIMES er dokumentationen opdateret i forhold til de publicerede statistikker og dermed mere tidssvarende end den tidligere TIMES dokumentation på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Dokumentationssystemet er imidlertid løbende under opdatering og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er tale om en endelig version af TIMES.

Gå til TIMES

TIMES - historiske data, udgør den tidligere version af TIMES, der lå på Danmarks Statistiks hjemmeside før den 1. juli 2010. Her er det muligt at få adgang til dokumentationen af ældre variabler, som ikke vil være at finde i den nye TIMES.

Gå til TIMES - historiske data

Statistik­dokumentation

Danmarks Statistiks produktion omfatter mere end 250 statistikprodukter, som er organiseret i 17 emnegrupper.
Hver af statistikprodukterne er beskrevet i statistikdokumentationen, som fortæller om indhold og kvalitet under følgende overskrifter:

0. Administrative oplysninger om statistikproduktet
1. Indhold
2. Tid
3. Pålidelighed og usikkerhed
4. Sammenlignelighed
5. Tilgængelighed

Gå til Statistikdokumentation

Statistiske Efterretninger

Statistiske Efterretninger udkom i perioden 1909-2022. Serien indeholder kommenteret og uddybende formidling i tekst, figurer og tabeller og består af en ældre del på tværs af emner (1909-1982) og en nyere del fordelt på emner og serier (1983-2022).

Gå til Statistiske Efterretninger

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30