Gå til sidens indhold

FOERFRAV

Navn

FOERFRAV

Beskrivende navn

Første fraværsdag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

FOERFRAV
Første fraværsdag - for sygedagpenge første sygedag, og for barseslorlov første orlovsdag. Dagpenge udbetales ikke nødvendigvis fra og med første
fraværsdag. Første dag for udbetaling af dagpenge er angivet i variablen FOERBER.

FOERFRAV kan godt ligge før tællingsåret.

Detaljeret beskrivelse

FOERFRAV
Første fraværsdag - for sygedagpenge første sygedag, og for barseslorlov første orlovsdag. Dagpenge udbetales ikke nødvendigvis fra og med første
fraværsdag. Første dag for udbetaling af dagpenge er angivet i variablen FOERBER.

FOERFRAV kan godt ligge før tællingsåret.

FOERFRAV vil ofte ligge før FOERBER, den første dag, hvor der udbetales dagpenge. Forskellen vil afhænge af SAGSART og typisk afspejle den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale, eller den periode, hvor den selvstændige selv betaler.

Formatet er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag).
FOERFRAV er altid en gyldig dato.

Variablen FOERFRAV indgår i områdets definitionen af "en sag". For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person , sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa , medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune.

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

FOERFRAV har ingen værdisæt