Gå til sidens indhold

SIDBER

Navn

SIDBER

Beskrivende navn

Sidste dagpengedag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SIDBER
Dato for sidste beregningsdag. En fraværsperiode løber fra FOERBER til SIDBER. Er perioden ikke afsluttet fordi fraværet ikke er afsluttet, er SIDBER = 0.

Detaljeret beskrivelse

SIDBER
Dato for sidste beregningsdag. En fraværsperiode løber fra FOERBER til SIDBER. Er perioden ikke afsluttet fordi fraværet ikke er afsluttet, er SIDBER = 0.

Antallet af dage fra FOERBER til SIDBER (dvs. fra første til sidste dagpengedag, begge dage inkl.) angiver den samlede dagpengeperiode for den pågældende fraværsperiode.
Formatet er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag).

SIDBER indgår i beregningen af ANTDAGE og BERDAGE.

Missingværdi : ' 0' eller '00000000'

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

SIDBER har ingen værdisæt