Gå til sidens indhold

FRAVDAGE

Navn

FRAVDAGE

Beskrivende navn

Antal fraværsdage

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

FRAVDAGE
Det samlede antal fraværsdage for et fraværsforløb inkl. en eventuel arbejdsgiverperiode og inkl. dage, der lå i tidligere tællingsår.


Detaljeret beskrivelse

FRAVDAGE
Det samlede antal fraværsdage for et fraværsforløb inkl. en eventuel arbejdsgiverperiode og inkl. dage, der lå i tidligere tællingsår.

Er beregnet som antallet af dage fra første fraværsdag (FOERFRAV) til sidste beregningsdag (SIDBER), eller, hvis sagen ikke er slut ved årets udgang, fra FOERFRAV til 31. december.

Benyttes til at analysere længden af fraværet for afsluttede forløb.

FRAVDAGE= SIDBER - FOERFRAV + 1, hvis SIDBER er en gyldig dato
FRAVDAGE= 31. december i TAELAAR - FOERFRAV, hvis SIDBER er missing.

Væsentlige lovændringer:

Den 27. marts 2002 trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009 fremgår af den vedlagte tabel (se nedenfor).


Den 27. marts 2002 trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009 illustreres ved nedestående tabel, hvoraf 2002 reglernes betydning fremgår.

Mor Far Samlet orlov
-------------------------------------- --------------------------------------- ------------------------------
før pligt kun. max pligt kun max Før efter
fødsel orlov mor dele orlov far dele fødsel fødsel

1993 4 14 10 10 4 24
1994 4 14 10 10 4 24
1995 4 14 10 10 4 24
1996 4 14 10 10 4 24
1997 4 14 10 10 4 24
1998 4 14 10 10 4 24
1999 4 14 10 10 4 24
2000 4 14 10 2+2 10 4 26
2001 4 14 10 2+2 10 4 26
2002 4 14 32 2 32 4 46
2003 4 14 32 2 32 4 46
2004 4 14 32 2 32 4 46
2005 4 14 32 2 32 4 46
2006 4 2 12 32 2 32 4 46
2007 4 2 12 32 2 32 4 46
2008 4 2 12 32 2 32 4 46
2009 4 2 12 32 2 32 4 46
2010 4 2 12 32 2 32 4 46
2012 4 2 12 32 2 32 4 46
2013 4 2 12 32 2 32 4 46
2014 4 2 12 32 2 32 4 46
2015 4 2 12 32 2 32 4 46
2016 4 2 12 32 2 32 4 46




Bilag

Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009
Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

FRAVDAGE har ingen værdisæt