Gå til sidens indhold

ANTDAGE

Navn

ANTDAGE

Beskrivende navn

Antal dagpengedage i året

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

ANTDAGE
Antallet af kalenderdage i perioden med startdato=FOERBER og slutdato=SIDBER inden for tællingsåret.
Hvis udbetalingen af dagpenge er forsinket og finder sted året efter vil der gælde at ANTDAGE=0.
For at få disse dage talt med dannes der en kunstig rekord med TAELAAR= året for datoen for FOERBER og

ARGHP=1 og SIKRHP=0: Der har været udbetaling til arbejdsgiveren.
eller
ARGHP=0 og SIKRHP=1: Der kun har være udbetaling til sikrede.

Detaljeret beskrivelse

ANTDAGE
Antallet af kalenderdage i perioden med startdato=FOERBER og slutdato=SIDBER inden for tællingsåret.
Hvis udbetalingen af dagpenge er forsinket og finder sted året efter vil der gælde at ANTDAGE=0.
For at få disse dage talt med dannes der en kunstig rekord med TAELAAR= året for datoen for FOERBER og

ARGHP=1 og SIKRHP=0: Der har været udbetaling til arbejdsgiveren.
eller
ARGHP=0 og SIKRHP=1: Der kun har være udbetaling til sikrede.


ANTDAGE vil være lavere end antallet af fraværsdage ved sygdomssager, hvor der først ydes dagpenge efter arbejdsgiverperioden (eller udtrykt i variable ANTDAGE <= BERDAGE <= FRAVDAGE). Den samme person kan i løbet af året have haft flere fraværsperioder, så for at finde det samlede antal dagpengedage i kalenderåret for en bestemt person, skal der ske en summering af ANTDAGE over alle personens sager.

Nogle dagpengesager afregnes med forsinkelse. Der findes derfor sager med udbetalinger i et år, mens dagpengedagene lå i året før. Sådanne dagpengedage vil også indgå i det relevante tællingsår. De kan kendes ved at der vil gælde: ARGHP=1 og SIKRHP=0 eller ARGHP=0 og SIKRHP=1.
Det første hvis der har været udbetaling til arbejdsgiveren. Det andet hvis der kun har være udbetaling til sikrede.


ANTDAGE kan udregnes således:

ANTDAGE=1+SIDBER-FOERBER, hvis FOERBER og SIDBER begge er datoer i TAELAAR.
ANTDAGE= antallet af dage fra FOERBER og året ud, hvis kun FOERBER er en dato i TAELAAR
ANTDAGE= antallet af dage fra 1. januar og til SIDBER, hvis kun SIDBER er en dato i TAELAAR
ANTDAGE= 0, hvis hverken FOERBER eller SIDBER er datoer i TAELAAR eller hvis SIKRHP+ARBGHP = 0, eller hvis værdien ikke kan beregnes (0=missing).

Væsentlige lovændringer:

Væsentlige lovændringer:

2000: Offentligt ansatte kommer med i registeret.
2000: Barselsorlov til mænd øges med 2 uger.
2002-27. marts: trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Samlet barselsorlov blev sat op fra 26 til 46 uger.
2007-2. apr.l: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 14 til15 dage.
2008-2. jun.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 15 til 21 dage.
2012-1. jan.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet sat op fra 21 til 30 dage.
2012-1. dec.: blev administrationen af dagpenge ved fødsel flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Bilag

Udviklingen i barselsperiodens længde i årene 1993 til 2009
Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

ANTDAGE har ingen værdisæt