Gå til sidens indhold

BERDAGE

Navn

BERDAGE

Beskrivende navn

Antal dagpengedage i hele sagens forløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

BERDAGE
Antallet af kalenderdage for en periode med startdato=FOERBER og slutdato=SIDBER, hvor borgeren har modtaget dagpenge efter gældende regler.
BERDAGE inkluderer ikke en eventuel arbejdsgiverperiode, hvor det offentlige ikke har udbetalt dagpenge.

Detaljeret beskrivelse

BERDAGE
Antallet af kalenderdage for en periode med startdato=FOERBER og slutdato=SIDBER, hvor borgeren har modtaget dagpenge efter gældende regler.
Variablen BERDAGE inkluderer ikke en eventuel arbejdsgiverperiode, hvor det offentlige ikke har udbetalt dagpenge.

Variablen benyttes til at analysere en afsluttet sags samlede varighed.

Sat på formel kan BERDAGE belyses således:

ANTDAGE <= BERDAGE <= FRAVDAGE

BERDAGE = SIDBER-FOERBER+1, hvis SIKRHP+ARBGHP > 0
BERDAGE = antallet af dage fra FOERBER og året ud, hvis SIDBER er missing
BERDAGE = 0, hvis SIKRHP+ARBGHP = 0, eller hvis værdien ikke kan beregnes (0 = missing)

Væsentlige lovændringer:


Væsentlige lovændringer:

2000: Offentligt ansatte kommer med i registeret.
2000: Barselsorlov til mænd øges med 2 uger.
2002-27. marts: trådte nye lovregler om udvidet barselsorlov mv. i kraft. Samlet barselsorlov blev sat op fra 26 til 46 uger.
2007-2. apr.l: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 14 til15 dage.
2008-2. jun.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet, sat op fra 15 til 21 dage.
2012-1. jan.: blev den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet sat op fra 21 til 30 dage.
2012-1. dec.: blev administrationen af dagpenge ved fødsel flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

BERDAGE har ingen værdisæt