Gå til sidens indhold

TAELAAR

Navn

TAELAAR

Beskrivende navn

Tællingsår

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1995
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Tællingsår
Kalenderår for udbetaling til arbejdsgiveren eller til borgeren af de pengebeløb, der er angivet i variablene ARBGHP henholdsvis SIKRHP

Detaljeret beskrivelse

Tællingsår
Kalenderår for udbetaling til arbejdsgiveren eller til borgeren af de pengebeløb, der er angivet i variablene ARBGHP henholdsvis SIKRHP

Tællingsåret er defineret ud fra kommunernes udbetaling - dvs. at et år dækker sager, hvor udbetalingen/konteringen er sket i året. I Syge- og barselsdagpengestatistikken svarer det til kommunernes regnskabsår, der følger kalenderåret.
En del sager afregnes/konteres med forsinkelse, således at der i et tællingsår forekommer poster, hvor udbetalingen er sket i året, men hvor perioden den vedrører ligger i året forud. I tællingsårets sager indgår endvidere også positive eller negative efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb.

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

TAELAAR har ingen værdisæt