Gå til sidens indhold

YDAARSAG

Navn

YDAARSAG

Beskrivende navn

Forlængelsesårsag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

YDAARSAG
Ydelsesårsag er kun defineret for sager vedrørende dagpenge ved sygdom.
Koden angiver, hvorfor en sag har fået lov til at løbe længere end normalt i henhold til loven.
Ydelsesårsag er som oftest blank.

Detaljeret beskrivelse

YDAARSAG
Ydelsesårsag er kun defineret for sager vedrørende dagpenge ved sygdom.
Koden angiver, hvorfor en sag har fået lov til at løbe længere end normalt i henhold til loven.
Ydelsesårsag er som oftest blank.

YDAARSAG mangler værdier for året 1997. Hvorfor vides ikke.

Der er databrud 1996/1998 og 2014/2015.

Der foreligger ikke nogen forklaring på databrudet i 1996/1998, men som sagt mangler YDAARSAG værdier i 1997.

Databrudet i 2014/2015 kan forklares med, at 16 ydelseskoder nedlægges, og samtidig oprettes der tre:

Indholdsmæssige ændringer fra år til år i variablen YDAARSAG

YDAARSAG har missingværdi = blank fra og med år 2002. Før år 2002 er missingværdi = missing (dvs. ikke udfyldt)

1996: Oprettede ydelsesårsager:
54 - Pensionssag rejst
55 - Indstillet til førtidspension
2000: Oprettede ydelsesårsager:
56 - Afventer raskmelding, ingen foranstaltning
57 - Under lægebehandling, ingen foranstaltning
2001: Nedlagte ydelsesårsager:
08 - forlænget indstillet til førtidspension og
55 - Indstillet til førtidspension oprettet 31. marts.
2004: Oprettede ydelsesårsager:
32 - Nyt sygefravær, §26 stk.1
2007: Oprettede ydelsesårsager:
01 - SDPL §27 stk.1 nr.1, Revalider. til ordinært arbejdsmarked
24 - Er under lægebehandling efter ventetid §27 stk. 1 nr. 3
Nedlagte ydelsesårsager:
01 - Revalidering sandsynlig, men ikke planlagt
02 - Revalidering sandsynlig, afventer forrevalidering
03 - Revalidering sandsynlig, forrevalidering iværksat
04 - Revalidering sandsynlig, afventer iværksæt. af revalidering
10 - Under lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 26 uger
11 - Afventer lægebeh..forvent.arb.dyg.inden 26 uger
12 - Langv.lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 26 uger
13 - Langv.lægebeh.,forvent.arb.dyg.inden 2*26 uger
15 - Beh.påbegyndt - forvent.arb.dyg.inden 26 uger
16 - Under lægeb.- forvent.arb.dyg.inden 2*26 uger
30 - Nyt sygefravær - generel varighed
31 - Nyt sygefravær - forlængelse
40 - Afklaring, forlænges i 13 uger
41 - Afklaring, forlænges i yderligere 13 uger
2014: Oprettede ydelsesårsager:
02 - SDPL §27 stk.1 nr.4, Afklaring fleksjob/FØP/ressourceforløb
23 - SDPL §27 stk. 1 nr. 3, Forventes rask
32 - SDPL §26 stk.1, Nyt sygefravær omfattet af varighed

Nedlagte ydelsesårsager:
24 - Er under lægebehandling efter ventetid §27 stk. 1 nr. 3
32 - Nyt sygefravær, §26 stk.1
43 - Afklaring til fleksjob/FØP, § 27 stk. 1 nr. 4
50 - Afventer forrevalidering/arbejdsprøvning
51 - Forrevalidering/arbejdsprøvning iværksat
52 - Afventer iværksættelse af egentlig revalidering
53 - Arbejdsskade anmeldt
52 - Afventer iværksættelse af egentlig revalidering
53 - Arbejdsskade anmeldt
54 - Pensionssag rejst
56 - Afventer raskmelding, ingen foranstaltning
57 - Under lægebehandling, ingen foranstaltning
60 - Afventer sygehusindlæggelse
61 - Afventer speciallægeundersøgelse
62 - Afventer speciallægeerklæring
63 - Afventer ambulant behandling
2016: Oprettede ydelsesårsager:
33 - SDPL §24 a og b, Nyt sygefravær - livstruende sygdom
2017: Nedlagte ydelsesårsager:
33 - SDPL §24 a og b, Nyt sygefravær - livstruende sygdom


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

D280300.TXT_YDAARSAG - Forlængelsesårsag
Kode tekst Fra dato Til dato
00 01-01-1995
01 01-01-1995 02-04-2007
02 01-01-1995 02-04-2007
03 01-01-1995 02-04-2007
04 01-01-1995 02-04-2007
05 01-01-1992 31-12-1994
06 01-01-1995
07 01-01-1995
08 01-01-1995 31-12-2001
10 01-01-1995 02-04-2007
11 01-01-1995 02-04-2007
12 01-01-1995 02-04-2007
13 01-01-1995 02-04-2007
14 01-01-1995
15 01-01-1995 02-04-2007
16 01-01-1995 02-04-2007
20 01-01-1995
23 01-07-2014
30 01-01-1995 02-04-2007
31 01-01-1995 02-04-2007
32 01-07-2014
40 01-01-1995 02-04-2007
41 01-01-1995 02-04-2007
42 01-01-1995
43 01-01-1995 30-06-2014
50 01-01-1995 30-06-2014
51 01-01-1995 30-06-2014
52 01-01-1995 30-06-2014
53 01-01-1995 30-06-2014
54 01-01-1996 30-06-2014
55 01-01-1996 31-12-2001
56 01-01-2000 30-06-2014
57 01-01-2000 30-06-2014
60 01-01-1995 30-06-2014
61 01-01-1995 30-06-2014
62 01-01-1995 30-06-2014
63 01-01-1995 30-06-2014
02 01-07-2014
01 03-04-2007
24 02-04-2007 30-06-2014
32 01-01-2004 30-06-2014
33 01-01-2016 31-12-2017
02 03-04-2007 30-06-2014
24 01-07-2014