Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Anmeldte forbrydelser

Anmeldelsesstatistikken belyser antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven og særlovene. Statistikken omfatter alle politianmeldelser i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). I statistikken findes oplysninger om område (kommune) og overtrædelsens art.

Introduktion

Grundlaget for statistikken er data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister.

Statistikken opgøres hvert kvartal og årligt. I den årlige anmeldelsesstatistik er der også oplysninger om, hvorvidt der er rejst en sigtelse i sagen.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Anmeldte forbrydelser

En anmeldelse er en lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes til eller på anden måde er kommet til politiets kendskab. En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmeldelse, - ligesom en lovovertrædelse der har flere ofre (fx. tredobbeltdrab) registreres som én anmeldelse. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted) anmelder den samme lovovertrædelse, kan der (undtagelsesvis) være tale om registrering af flere anmeldelser.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper

 

Voldtægtsforbrydelser

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§ 216).

Af hensyn til sammenlignelighed over tid har Danmarks Statistik i Statistikbanken og i øvrige publiceringer bibeholdt den samme gruppering af seksualforbrydelser som før ændringerne i Straffelovens bestemmelser.

Antal anmeldelser for overtrædelse af Straffelovens § 216 og § 225, jf. 216 opgjort i henhold til Straffelovens bestemmelser efter ændringerne pr. 1. juli 2013 kan ses i statistikdokumentationen i afsnittet Sammenlignelighed. 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Anmeldte forbrydelser'

21.01.20
Højeste antal voldsanmeldelser siden 1995
Højeste antal voldsanmeldelser siden 1995
Nyt
18.12.19
Fortsat flest indbrud juleaftensdag
Fortsat flest indbrud juleaftensdag
Bag tallene
16.12.19
Kriminalitet 2018
Kriminalitet 2018
Publikation
15.02.19
Store kommunale forskelle i indbrud
Store kommunale forskelle i indbrud
Nyt

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Ansvarlig for siden

Iben Birgitte Pedersen