Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Flere slagtninger af svin i Danmark

18. november 2020

Flere slagtninger af svin i Danmark

Slagtningerne af svin steg med 10,1 pct. til 4,7 mio. svin i tredje kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal 2019, mens antallet af eksporterede levende svin (smågrise) faldt med 3,3 pct. til 3,6 mio. svin.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


COVID-19 trækker svinepriserne ned

13. november 2020

COVID-19 trækker svinepriserne ned

Noteringen på slagtesvin er faldet lidt over 25 pct. siden marts måned 2020, hvor den var rekord høj. Lige siden nedlukningen af Europa pga. COVID-19 er priserne faldet, da efterspørgslen efter svinekød er faldet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Intelligente marksprøjter i fremmarch

21. oktober 2020

Intelligente marksprøjter i fremmarch

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 28 pct. i 2019 til 35 pct. i 2020. Væksten skyldes især sektionsstyring af marksprøjter og andet udstyr, som steg fra 14 pct. til 21 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'


Mindre stigning i jordbrugets investeringer i 2019

9. oktober 2020

Mindre stigning i jordbrugets investeringer i 2019

Jordbrugets investeringer steg i 2019 med 0,5 mia. kr. i forhold til året før til 6,8 mia. kr. målt i faste priser, dvs. renset for inflation.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Stort fald i jordbrugets gæld

8. oktober 2020

Stort fald i jordbrugets gæld

Den samlede gæld for det danske jordbrug faldt med 14 mia. kr. til 323 mia. kr. fra 2018 til 2019 målt ved udgangen af året. Hermed er jordbrugets gæld nu lavere end før finanskrisen i 2008-2009.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Bedre regnskaber for økologiske landbrug

28. september 2020

Bedre regnskaber for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Fremgang for grøntsager og planteskoler

28. september 2020

Fremgang for grøntsager og planteskoler

Grøntsagsgartnerierne havde i 2019 fremgang i indtjeningen i forhold til 2018 og opnåede gennemsnitlige driftsresultater på hhv. 1,3 og 1,1 mio. kr. på friland og i væksthus. Planteskolerne fulgte umiddelbart efter.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Mest økologi i den offentlige sektors køkkener

14. september 2020

Mest økologi i den offentlige sektors køkkener

Økologiske varer udgjorde 11,6 pct. af det samlede salg til foodservice i 2019 mod 10,9 pct. i 2018. Det svarer omtrent til økologiske varers andel af detailomsætningen. Den offentlig sektors andel var imidlertid 23 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Svinebestanden bliver stadig større

7. august 2020

Svinebestanden bliver stadig større

Den samlede svinebestand i Danmark var 13,2 mio. svin 1. juli 2020, hvilket er 4,9 pct. flere end sidste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husdyr'


1,5 mio. kvæg i Danmark

24. juli 2020

1,5 mio. kvæg i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 30. juni 2020 - 0,3 pct. flere end i 2019 på samme tidspunkt. Der var 653.000 køer, fordelt på 567.000 malkekøer og 86.000 ammekøer. Tyre og stude udgjorde 238.000 st

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

19. maj 2020

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion. Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal.

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

8. august 2019

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Flere danske grøntsager

25. juni 2019

Flere danske grøntsager

De danske landmænd og gartnere bruger større arealer til grøntsager nu end for 10 år siden. En stor del af de producerede grøntsager forbruges i Danmark, mens en mindre del eksporteres. Samtidig importerer vi flere grøntsager, end vi eksporterer. Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker spise mindst 300 gram grøntsager om dagen, og grøntsagerne er også i fokus, når klimavenlig kost diskuteres.

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2018

Regnskabsstatistik for jordbrug 2018

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

11. maj 2020

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

26. august 2019

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning er vokset med 26 pct. på bare to år. Metoden er på FN’s liste over redskaber, der er til gavn for både biodiversitet, klima og bæredygtighed.

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

10. juli 2019

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

11. marts 2019

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

Selvom landbrugsstøttens andel af driftsresultatet var mindre i 2014-2017 end i de fire forudgående år, er støtten fortsat vigtig for især planteavlsbrug og mælkeproducenter. For begge grupper oversteg støtten driftsresultatet. I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd en relativt stor del af driftsresultatet, mens støtten udgør en mindre andel af den samlede omsætning.