Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Andelen af økologiske æg fordoblet på ti år

23. februar 2021

Andelen af økologiske æg fordoblet på ti år

Andelen af økologiske æg udgjorde 30 pct. i 2020 mod 15 pct. for ti år siden. For økologisk mælk udgjorde andelen 13 pct. i 2020 mod 10 pct. tilbage i 2010. I 2019 udgjorde økologisk mælk, ost og æg 25 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Prisen på byg falder, mens prisen på hvede stiger

12. februar 2021

Prisen på byg falder, mens prisen på hvede stiger

Prisen på byg - den ene halvdel af kapitelstaksterne - er i 2020 faldet med 7 pct. i forhold til 2019, mens prisen på hvede derimod er steget med 5 pct. Det er meget usædvanligt, da de to kornarter plejer at følges.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Større svinebestand

9. februar 2021

Større svinebestand

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,4 mio. svin 1. januar 2021, hvilket er 5,2 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes især flere smågrise og slagtesvin. Der er flere årsager hertil, bl.a. COVID-19-situationen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'


1,5 mio. kvæg i Danmark

25. januar 2021

1,5 mio. kvæg i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 31. december 2020, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt i 2019. Der var 565.000 malkekøer, hvilket er 0,4 pct. flere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husdyr'


Jubelår for svineproducenter i 2019

15. januar 2021

Jubelår for svineproducenter i 2019

Afregningsprisen på konventionelle slagtesvin blev 1.088 kr. pr. svin i 2019, hvilket var 19 pct. højere end gennemsnittet af de foregående ni år. Det var særligt afrikansk svinepest i Asien, der bidrog til de gode priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets regnskaber'


Atter stigende hugst i de danske skove

15. december 2020

Atter stigende hugst i de danske skove

Efter en lille nedgang i 2018 er hugsten af træ atter i vækst med en lille stigning i 2019 på 3 pct. Stigningen er noget større for gavntræ, hvor hugsten er vokset med 6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skovbrug'


Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

8. december 2020

Fortsat stigning i import af økologiske fødevarer

Importen af økologiske fødevarer fortsatte tidligere års vækst og steg med 9 pct. fra 4,4 mia. kr. i 2018 til 4,8 mia. kr. i 2019. Meget af importens stigning vedrørte økologisk frugt og grøntsager.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Våd februar tog toppen af høsten

3. december 2020

Våd februar tog toppen af høsten

2020 blev endnu et godt høstår efter tørkeåret 2018. Den samlede produktion ramte 9,6 mio. tons korn, næsten samme niveau som i 2019. Gennemsnitsudbyttet af flere afgrøder steg lidt i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'


COVID-19 trækker svinepriserne ned

13. november 2020

COVID-19 trækker svinepriserne ned

Noteringen på slagtesvin er faldet lidt over 25 pct. siden marts måned 2020, hvor den var rekord høj. Lige siden nedlukningen af Europa pga. COVID-19 er priserne faldet, da efterspørgslen efter svinekød er faldet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Intelligente marksprøjter i fremmarch

21. oktober 2020

Intelligente marksprøjter i fremmarch

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 28 pct. i 2019 til 35 pct. i 2020. Væksten skyldes især sektionsstyring af marksprøjter og andet udstyr, som steg fra 14 pct. til 21 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

19. maj 2020

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion. Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal.

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

8. august 2019

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Flere danske grøntsager

25. juni 2019

Flere danske grøntsager

De danske landmænd og gartnere bruger større arealer til grøntsager nu end for 10 år siden. En stor del af de producerede grøntsager forbruges i Danmark, mens en mindre del eksporteres. Samtidig importerer vi flere grøntsager, end vi eksporterer. Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker spise mindst 300 gram grøntsager om dagen, og grøntsagerne er også i fokus, når klimavenlig kost diskuteres.

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

12. marts 2019

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur

28. september 2018

Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur

Indtjeningen blandt landets konventionelle svineproducenter slog alle rekorder i 2017, hvor alle forhold trak i den rigtige retning: Produktpriserne var gode, mens foderpriser og udgifter til finansiering var på lave niveauer. Men allerede i 2018 er svineproducenterne på vej ind i en ny lavkonjunktur, hvor tørkehøsten giver behov for at erstatte eget foder med indkøbt, og dermed yderligere presser bedrifter med i forvejen høj gæld.

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2019

Regnskabsstatistik for jordbrug 2019

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

11. maj 2020

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

26. august 2019

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning er vokset med 26 pct. på bare to år. Metoden er på FN’s liste over redskaber, der er til gavn for både biodiversitet, klima og bæredygtighed.

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

10. juli 2019

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

11. marts 2019

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

Selvom landbrugsstøttens andel af driftsresultatet var mindre i 2014-2017 end i de fire forudgående år, er støtten fortsat vigtig for især planteavlsbrug og mælkeproducenter. For begge grupper oversteg støtten driftsresultatet. I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd en relativt stor del af driftsresultatet, mens støtten udgør en mindre andel af den samlede omsætning.