Gå til sidens indhold

Energi- og emissionsregnskaber

Energiregnskabet viser, hvordan dansk økonomi forsynes med energi via dansk produktion og import, og hvordan energien anvendes af erhverv og husholdninger, og hvor meget der eksporteres. Emissionsregnskabet viser udslip af CO2 og en lang række luftforurenende stoffer forårsaget af produktionen og forbruget af energi samt forskellige andre processer knyttet til erhvervenes produktion.

Introduktion

Energiregnskabet viser på den ene side den danske produktion og import af forskellige energiprodukter som råolie og naturgas, kul, olieprodukter, elektricitet og varme mv. samt forskellige typer vedvarende energi. På den anden side viser det, hvordan de samme energiprodukter bruges af erhverv og husholdninger, og hvor meget der går til eksport mv. Energiregnskabet opgøres for hvert energiprodukt i fysiske enheder (mængder). Energiregnskabet kombineres med nationalregnskabets input-output tabeller til beregning af energimultiplikatorer, der belyser effekten af ændringer i efterspørgslen på energiforbruget.

Emissionsregnskabet viser udslip af luftforurenende stoffer, der kommer fra virksomhedernes og husholdningernes energiforbrug samt udslip fra aktiviteter, der ikke relaterer sig til brug af energi. Regnskabet kan bruges i analyser af klima- og miljøøkonomiske spørgsmål, herunder belysning af de bagvedliggende årsager til udviklingen i udslip af drivhusgasser og luftforurenende stoffer.

Dokumentation

Du kan læse mere om emissionsopgørelser i dette baggrundsdokument:

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Energi- og emissionsregnskaber

Kontakt

Thomas Eisler
Telefon: 39 17 30 68

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015

Grønt nationalregnskab - publikation fra Danmarks Statistik