Gå til sidens indhold

Energipriser

Her kan du se, hvor meget private forbrugere og erhvervslivet betaler for el og naturgas, og hvordan priserne har udviklet sig. Statistikken viser også prisforskellene på et almindeligt og et højt forbrug.

Seneste nyhed om Energipriser

Læs den seneste nyhed nedenfor og få nyheder om Energipriser direkte i din indbakke

Udvalgt statistik om Energipriser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Energipriser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Prisudvikling på el for husholdningskunder efter forbrug

Prisudviklingen er vist for tre størrelser af forbrug.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.3.2023
Opdateres næste gang
10.10.2023
Kilder

Der indsamles oplysninger om de basale energipriser fra alle el- og gasselskaber som oplyser solgte mængder og tilhørende værdier, fordelt på kundegrupper efter forbrug. Herudfra beregnes de faktisk betalte gennemsnitspriser for energi. Datamængden dækker stort set alle kunder i Danmark. Der indsamles data for alle kontrakttyper (faste eller variable priser), så der kan beregnes gennemsnitspriser. Dette gælder dog ikke fuldt ud for el-priser for husholdningskunder, som kun dækker ca. 75 pct. af forbruget ud fra en produktkurv.

Oplysninger om distributionspriser, systemtariffer mv. er for husholdninger baseret på udtræk fra Forsyningstilsynets oversigter herom, se evt. Elpris.dk og GasprisGuiden. Energinets oversigter, se Energinet-tariffer anvendes også.

Der er tale om løbende udgifter til transmission (overliggende net), distribution (lokale net), systemtariffer, nødforsyningstarif og abonnement/administration.

Satser for afgifter og moms samt refusionsbestemmelser er hovedsageligt baseret på SKAT. Der er tale om Co2-afgift, NOX-afgift, el-afgift, PSO-afgift, energisparebidrag og moms.

Oplysninger om antal modtagere i 2022 af varmecheck til husholdninger inden for forskellige kategorier er fra Energistyrelsen. En husholdning modsvarer ikke i alle tilfælde en kunde hos et energiselskab.

Prisudvikling på naturgas for husholdningskunder efter forbrug

Prisudviklingen er vist for tre størrelser af forbrug.

Mere om figuren
Seneste opdatering
17.3.2023
Opdateres næste gang
10.10.2023
Kilder

Der indsamles oplysninger om de basale energipriser fra alle el- og gasselskaber som oplyser solgte mængder og tilhørende værdier, fordelt på kundegrupper efter forbrug. Herudfra beregnes de faktisk betalte gennemsnitspriser for energi. Datamængden dækker stort set alle kunder i Danmark. Der indsamles data for alle kontrakttyper (faste eller variable priser), så der kan beregnes gennemsnitspriser. Dette gælder dog ikke fuldt ud for el-priser for husholdningskunder, som kun dækker ca. 75 pct. af forbruget ud fra en produktkurv.

Oplysninger om distributionspriser, systemtariffer mv. er for husholdninger baseret på udtræk fra Forsyningstilsynets oversigter herom, se evt. Elpris.dk og GasprisGuiden. Energinets oversigter, se Energinet-tariffer anvendes også.

Der er tale om løbende udgifter til transmission (overliggende net), distribution (lokale net), systemtariffer, nødforsyningstarif og abonnement/administration.

Satser for afgifter og moms samt refusionsbestemmelser er hovedsageligt baseret på SKAT. Der er tale om Co2-afgift, NOX-afgift, el-afgift, PSO-afgift, energisparebidrag og moms.

Oplysninger om antal modtagere i 2022 af varmecheck til husholdninger inden for forskellige kategorier er fra Energistyrelsen. En husholdning modsvarer ikke i alle tilfælde en kunde hos et energiselskab.

HAR DU SET?
Forbrugerprisindekset
Hvor høj er inflationen? Forbrugerpris-indekset følger prisudviklingen i Danmark.
HAR DU SET?
Producent- og importprisindeks for varer
Se udviklingen på danske producenters salgspriser til det danske marked og danske importørers købspriser.

Priser på el for erhvervskunder efter forbrug

Prisudviklingen er vist for tre størrelser af forbrug. Priserne er nettoprisen efter refusion af afgifter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.3.2023
Opdateres næste gang
10.10.2023
Kilder

Der indsamles oplysninger om de basale energipriser fra alle el- og gasselskaber som oplyser solgte mængder og tilhørende værdier, fordelt på kundegrupper efter forbrug. Herudfra beregnes de faktisk betalte gennemsnitspriser for energi. Datamængden dækker stort set alle kunder i Danmark. Der indsamles data for alle kontrakttyper (faste eller variable priser), så der kan beregnes gennemsnitspriser. Dette gælder dog ikke fuldt ud for el-priser for husholdningskunder, som kun dækker ca. 75 pct. af forbruget ud fra en produktkurv.

Oplysninger om distributionspriser, systemtariffer mv. er for husholdninger baseret på udtræk fra Forsyningstilsynets oversigter herom, se evt. Elpris.dk og GasprisGuiden. Energinets oversigter, se Energinet-tariffer anvendes også.

Der er tale om løbende udgifter til transmission (overliggende net), distribution (lokale net), systemtariffer, nødforsyningstarif og abonnement/administration.

Satser for afgifter og moms samt refusionsbestemmelser er hovedsageligt baseret på SKAT. Der er tale om Co2-afgift, NOX-afgift, el-afgift, PSO-afgift, energisparebidrag og moms.

Oplysninger om antal modtagere i 2022 af varmecheck til husholdninger inden for forskellige kategorier er fra Energistyrelsen. En husholdning modsvarer ikke i alle tilfælde en kunde hos et energiselskab.

Priser på naturgas for erhvervskunder efter forbrug

Priserne er nettoprisen efter refusion af afgifter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.3.2023
Opdateres næste gang
10.10.2023
Kilder

Der indsamles oplysninger om de basale energipriser fra alle el- og gasselskaber som oplyser solgte mængder og tilhørende værdier, fordelt på kundegrupper efter forbrug. Herudfra beregnes de faktisk betalte gennemsnitspriser for energi. Datamængden dækker stort set alle kunder i Danmark. Der indsamles data for alle kontrakttyper (faste eller variable priser), så der kan beregnes gennemsnitspriser. Dette gælder dog ikke fuldt ud for el-priser for husholdningskunder, som kun dækker ca. 75 pct. af forbruget ud fra en produktkurv.

Oplysninger om distributionspriser, systemtariffer mv. er for husholdninger baseret på udtræk fra Forsyningstilsynets oversigter herom, se evt. Elpris.dk og GasprisGuiden. Energinets oversigter, se Energinet-tariffer anvendes også.

Der er tale om løbende udgifter til transmission (overliggende net), distribution (lokale net), systemtariffer, nødforsyningstarif og abonnement/administration.

Satser for afgifter og moms samt refusionsbestemmelser er hovedsageligt baseret på SKAT. Der er tale om Co2-afgift, NOX-afgift, el-afgift, PSO-afgift, energisparebidrag og moms.

Oplysninger om antal modtagere i 2022 af varmecheck til husholdninger inden for forskellige kategorier er fra Energistyrelsen. En husholdning modsvarer ikke i alle tilfælde en kunde hos et energiselskab.

HAR DU SET?
Internationale priser på el og naturgas
Hos Eurostat kan du se andre europæiske landes priser på el og naturgas

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

El- og naturgaspriser

Formålet med statistikken El- og naturgaspriser er at give et overblik over priser for naturgas og elektricitet for forbrugsgrupper, inden for henholdsvis erhvervskunder og husholdninger. Priserne vises uden og med afgifter og moms. Priserne kan sammenlignes med andre EU-landes og dermed bidrage til transparens i det indre marked. Statistikken har i sin nuværende form været udarbejdet siden 2007 og resultaterne er fuldt sammenlignelige siden 2015.

Pris på nordsøolie

Statistikken viser en gennemsnitspris for den solgte Nordsøolie, der afspejler de karakteristika, der gælder for olieproduktionen i den danske del af Nordsøen. Statistikken bliver lavet som følge af kulbrinteskatteloven og er udarbejdet første gang i 2023 med tal for 2022.

4 måder at opgøre priserne på el og naturgas

Priserne på el- og naturgas opgøres ud fra 4 definitioner:

0: Pris hos energiselskab

1: Pris for energi og distribution

2: Pris inklusiv faktiske afgifter

3: Pris inkl. afregnede afgifter og moms.

Læs mere om definitionerne i statistikdokumentationen

Brug for flere tal om Energipriser?

I Statistikbanken findes pris hos energiselskab, pris inkl. transmission og distribution, pris inkl. faktiske afgifter og pris inkl. afregnede afgifter og moms. Der findes også pris for råolie.

Kontaktperson for denne statistik

Ole Olsen
Telefon: 39 17 38 63