Gå til sidens indhold

Energiforbrug

Energiforbruget belyser størrelse, sammensætning og anvendelse af energiforbruget i industrierhvervene.

Introduktion

Industriens energiforbrug dækker forbrug af stort set alle energiarter, som anvendes i industrivirksomheder med mindst 20 ansatte. Dataindsamlingen, som gennemføres hvert andet år, er pr. arbejdssted, hvilket også giver mulighed for opgørelser på fx regioner.

Ud over selve forbruget af forskellige energityper indsamles den tilhørende udgift samt skøn for procentvis anvendelse til hhv. tung proces, let proces og rumopvarmning. Ved stort forbrug anmodes om en mere detaljeret opdeling på anvendelse.

Resultaterne, som dækker ca. 90 pct. af forbruget i industrien, indgår i det samlede energiregnskab. Mikrodata fra undersøgelsen er tilgængelige til forskningsformål.

Elmåler data

Danmarks Statistik modtager kontinuerligt data for alle elektricitetskunders forbrug – på timebase eller på kvartalsbasis. Ved kombination med andre registre foreligger der aggregerede datasæt, og forbrugsdata er i øvrigt tilgængelige.

Metodisk er der udfordringer med at koble helt korrekt til fx virksomheder, men dækningen er fortsat bedre og bedre. Neden for er et notat fra 2016, som beskriver udfordringerne. Kontakt Danmarks Statistik for de aktuelle muligheder.

Metodenotat og variabelbeskrivelse for data om elforbrug 2013 i Danmark.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Kontakt

Susanne Maibom Theilgaard
Telefon: 39 17 38 16

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig