Gå til sidens indhold

Industriens energiforbrug

Formålet med statistikken Industriens energiforbrug (tidligere erhvervenes energiforbrug) er at belyse størrelse og sammensætning af energiforbruget i erhvervene - særligt industrien.

Data om industriens energiforbrug foreligger fra 1980 og udarbejdes normalt hvert andet år, senest for 2016, 2018, 2020 og 2022

Indhold

Tællingen af industriens energiforbrug dækker forbrug af stort set alle energiarter, som anvendes på arbejdssteder inden for råstofindvinding og industri, der tilhører firmaer med mindst 20 ansatte (cut-off), hvilket svarer til ca. 90 pct. af industriens energiforbrug. Der er tale om energiforbrug i produktionen, eksklusiv ekstern transport.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der gennemføres en betydelig fejlsøgning, især for at sikre at tallene er oplyst i den korrekte enhedsangivelser. Der sammenlignes også med seneste år. For arbejdssteder omfattet af kvoteordningen for Co2 tjekkes med det energiforbrug der er oplyst i denne sammenhæng

De fejlsøgte data aggregeres og justeres via imputering for mangler og for bortfald for 1-3 pct. af virksomhederne.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for resultaterne om industriens energiforbrug, både fra det offentlige og private.

Energiplanlægningens parter, dvs. kommunerne, regionerne, samt de berørte forsyningsselskaber gør brug af statistikkens resultater. En række brancheorganisationer, private konsulentfirmaer og forskningsinstitutioner har også vist interesser for resultaterne fra energitællingen. Statistikkens resultater benyttes desuden af diverse ministerier.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken vurderes at have en god kvalitet - særligt på et overordnet niveau, hvor industriens samlede energiforbrug undersøges over tid.

På et mere detaljeret niveau, er usikkerhederne mere udtalte. Opgøres energiforbruget fx på et detaljeret brancheniveau og efter mindre anvendte energityper, er der større usikkerhed behæftet med tallene.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Resultater offentliggøres senest 8 måneder efter udløbet af referenceperioden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Energitællingerne for industrien er gennemført tilbage til 1980 og i princippet med samme koncept, men med variationer i dækning og energityper

For andre erhverv er der indsamlet data for 1997, 2002 og 2004.

I statistikbanken er fuldt sammenlignelig tidsserie fra 2012

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Resultaterne udgives i form af NYT fra Danmarks Statistik.

Desuden findes der resultater i Statistikbanken, se Statistikbanken.

Mere information findes på emnesiden: Emneside.

Der er mulighed for at bestille særudtræk fra statistikken. Forskere kan søge om adgang til anonymiserede mikrodata til projekter.

Læs mere om tilgængelighed